Oude, gedateerde afweren in kaart brengen

12:00 – Vannacht heb ik wederom slecht geslapen door de warmte enerzijds en de ervaring dat ik weer erg in mijn hoofd zat tijdens mijn slaap anderzijds. Het is en blijft een hardnekkig patroon aangezien er geen enkele reden hiernu aanwezig is om zo erg in mijn hoofd te gaan zitten hiernu – ik ben namelijk veilig. Wat de precieze reden is van dit gedrag en waarom ik het mijzelf heb aangeleerd is mij een raadsel. Het feit dat ik mijn ogen dicht heb versterkt het effect alleen maar. Ik ben bovendien twee keer uit bed gegaan om vanille-ijs te eten, lekker, maar wel om mij tijdelijk beter te voelen.

Op dit moment ben ik een lijst aan het maken van al mijn afweren – angst, primaire afweer, valse hoop, valse macht en ontkenning van behoeften – die ik gebruik in verschillende situaties (soms meerdere tegelijk) in mijn leven. En dat zijn er best veel, alhoewel ik de laatste jaren ook een flink deel van de lijst heb kunnen schrappen. Elke afweer ga ik verder uitwerken, zodat ik mij helemaal bewust word van a) welk gedrag ik vertoon, b) waarom en hoe ik dat gedrag vertoon en c) ik leer inzien dat het geen enkele zin heeft → ik kan het zelfbedachte doel nooit bereiken, omdat het een illusie is op basis van oude onvervulde behoeften en daarmee samenhangende oude pijnen. Het werkt compleet averechts en is een vicieuze cirkel waar nooit een einde aan komt. ~ lzv

Citaat

Projecties & schaduwkanten

“Projectie is onder andere een term uit de psychologie. Van projectie kan sprake zijn wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders.”

“De klassieke opvatting en uitleg van projectie is dat het een afweermechanisme is tegen negatieve emoties. Projectie neemt nervositeit weg over zaken die wij in onszelf niet graag erkennen, en worden aan andere mensen toegeschreven. Dit gebeurt vaak onbewust zodat het ego niet met deze zaken hoeft om te gaan.”

“Het Jungiaanse begrip schaduw hangt nauw samen met het begrip projectie. Deze gevoelens die wij niet erkennen noemen wij onze schaduw. Door een negatief en subjectief gevoel (schaduwzijde) te projecteren op een ander, verlegt iemand als het ware een innerlijk conflict en daarmee ook de oorzaak.”

Bron: Wikipedia. ~ lzv

Mijn persoonlijke afweerprofiel

In het boek ‘PRI en de kunst van bewust leven’ en op de website van PRI kan ik mijn persoonlijke afweerprofiel aan de hand van 50 stellingen in kaart brengen – wat ik ook heb gedaan 🙂 Iedereen gebruikt volgens Ingeborg Bosch alle afweermechanismen – angst, primaire afweer, valse hoop, valse macht en ontkenning van behoeften, maar er bestaan verschillen in de frequentie waarmee we de ene of de andere afweer gebruiken. Mijn persoonlijke afweerprofiel op donderdag 26 juli 2018 ziet er als volgt uit:

  1. Primaire afweer (64/100)
  2. Valse hoop (60/100)
  3. Ontkenning van behoeften (59/100)
  4. Valse macht (44/100)
  5. Angst (22/100)

De getallen zeggen iets over de mate van defensiviteit. Een afweerscore van 70-100 duidt erop dat ik veel van deze afweer gebruik maak, en een afweerscore van 0-40 duidt erop dat ik al bezig ben die afweer aan het opgeven. Aangezien mijn hoogste afweerscores voornamelijk rond de 60 liggen duidt het erop dat ik nog steeds redelijk veel gebruik maak van primaire afweer, valse hoop en ontkenning van behoeften, waarmee veel dingen, personen en/of situaties voor mij nog symbolisch zijn. Kortom, mijn emotionele brein reageert nog regelmatig alsof er werkelijke dreiging is, waardoor ik onvrijwillig en direct van mijn volwassen-bewustzijn naar mijn kind-bewustzijn overschakel. Lees verder

Zelfobservatie-analyses PRI (fase 1)

Op basis van mijn gedrag, mijn gedachten en mijn gevoelens en emoties (van de laatste dagen) heb ik de volgende symbolische situaties herkend waarin mijn emotionele brein onvrijwillig werd geactiveerd. Dit is de eerste fase (van de in totaal drie fases) waarin ik mijn emotionele brein leer herprogrammeren en mijn oude pijnen leer loslaten. De titels van de kolommen in de onderstaande tabel betekenen het volgende:

  • Symbolische situatie: de situatie waarin mijn afweer werd geactiveerd.
  • Reactie: wat mijn reactie daarop was.
  • Afweercategorie: de afweercategorie waartoe die reactie behoort.

Wat belangrijk is om te weten, is dat ik mij bewust ben van het feit dat ik mijn voormalige pedofiel op een vriend van mij projecteer. Die noem ik in tabel ‘pedofiel projectie’ zodat mijn reactie en de afweer beter in een context te plaatsen zijn. Verder vind ik het herkennen van de relevante afweer soms lastig, dus grote kans dat deze hier en daar niet klopt 🙂

Tenslotte, dit is fase 1 van de PRI-methode. In fase 2 leer ik de symbolen en zintuiglijke waarneming herkennen, waarna ik de betekenis ervan probeer te vinden. In fase 3 leer ik het emotionele brein te herprogrammeren en mijn oude pijnen los te laten. ~ lzv Lees verder