Eindgesprek van ASS-onderzoek en PRI-huiswerk

22:00 – Vandaag heb ik een interessante dag gehad. Deze middag had ik namelijk een eindgesprek met een GZ-psycholoog die n.a.v. mijn hulpvraag een ASS-onderzoek voor mogelijk klassiek autisme, Asperger of PDD-NOS bij mij heeft onderzocht. De afgelopen weken heb ik vragenlijsten ingevuld, een interview samen met mijn moeder gehad en een uitgebreide IQ-test gedaan, waar een heleboel interessante informatie uit is gekomen in het kader van zelfacceptatie en zelfonderzoek.

On eerlijk te zijn ben ik erg blij met wat ze terugkoppelde. Ik zal daar in een later bericht uitgebreider op ingaan aangezien ik het eindverslag pas later van haar krijg. Voor mijzelf was het belangrijk om te weten om bepaalde karaktertrekken, eigenschappen en gedragingen nu voortkomen uit PTSS als gevolg van seksueel misbruik en andere ervaringen in mijn jeugd, of dat het gewoon ‘ingebakken’ is en deel uitmaakt van het beestje 🙂

Hoe dan ook, ik ben reuzeblij met de informatie die ik ook weer kan gebruiken voor mijn zelfonderzoek en in het verlengde daarvan bij mijn zelfacceptatie, het volledig en onvoorwaardelijk accepteren van wie ik ben. Lees verder