BINNEN, BINNEN i.p.v. BUITEN BUITEN en belangrijke inzichten!

Leestijd: 4 minuten

12:00 – Ik ben nog steeds erg gericht op de ‘buitenwereld’ gericht merk ik. Uit de theorie van de non-dualiteit volgt dat er maar een Ding is en ‘binnen’ en ‘buiten’ uiteindelijk een zijn, maar ik ervaar vanuit de verschillende afweermechanismen dat ik nog steeds erg op ‘buiten’ gericht ben.

De neiging om continue naar en op ‘buiten’ gericht te zijn heb ik mij als kind aangeleerd, waarbij de extremere focus op ‘buiten’ zich vooral tijdens mijn periode van seksueel misbruik in mijn tienertijd ontwikkelde. De afgelopen dagen ben ik druk bezig geweest met de basistheorie van PRI bestuderen en begrijpen, en hoe de vijf verschillende afweermechanismen – angst, primaire afweer, valse hoop, valse macht en ontkenning van behoeften – werken en waarom ze dat zo doen. Elk van deze afweermechanismen zorgt ervoor dat ik naar ‘buiten’ gericht ben/blijf als ze worden geactiveerd door mijn emotionele brein. Om maar zo ver mogelijk van de oude pijn weg te gaan en te geloven in een of meer illusies, waardoor het lijkt alsof er iets anders aan de hand is. Ik houd mijzelf dus telkens voor de gek, haha.

Hoe los ik mijn oude pijn op?

Dat is de ‘one-million-dollar-question’. Ondanks dat ik bewust de keuze maak om zelfonderzoek te doen en mijn oude pijn op te lossen, werken er allerlei onbewuste afweermechanismen en andere gedachte-, voel- en gedragspatronen dit proces tegen. Op zich logisch als ik bekijk hoe lang ik deze egomechanismen van energie heb voorzien en in stand heb gehouden. Daarom heb ik besloten om een paar belangrijke inzichten en wat er in mijn beleving verder nodig is om het proces te bevorderen samen te vatten in een paar mooie opsommingen:

Afweermechanismen algemeen

 • Elk afweermechanisme – angst, primaire afweer, valse hoop, valse macht en ontkenning van behoeften – is een illusie, en ontkennen de oude realiteit zoals deze voor mij werkelijk was.
 • Door in een afweermechanisme/illusie te geloven verdedig ik mij tegen het voelen van oude pijn, wat dus averechts werkt.
 •  Ik zal mij tegen het voelen van oude pijn blijven verdedigen als ik de oude realiteit en de realiteit van het hier en nu niet van elkaar kan onderscheiden.
 • Valse hoop, valse macht en ontkenning van behoeften geven een tijdelijk goed gevoel tegen een hoge prijs.
 • Als de valse hoop instort of valse macht afbrokkelt, verschijnen altijd primaire afweer en/of angst, die nooit een goed gevoel geven.

Angst

 • Angst fungeert als afweer (illusie) tegen oude pijn als er geen direct levensgevaar is.
 • Zolang ik angst ervaar heb ik de illusie dat ik kan ontsnappen aan de ingebeelde dreiging die ik voel → controlemechanisme.
 • Angst beschermt mij tegen oude pijn, maar is niet de oude pijn zelf!

Primaire afweer

 • Primaire afweer bestaat uit allerlei overtuigingen, gedachten en ideeën – allemaal illusies – die neerkomen op een zeer negatief zelfbeeld.
 • Als de behoeften van een kind niet door anderen van buitenaf worden vervuld, dan gelooft een kind dat het in staat moet zijn om zijn behoeften zelf te vervullen → er is iets mis met mij omdat ik mijn eigen behoeften niet kan vervullen.
 • Primaire afweer geeft controle → als er iets mis is met mij (ik geloof dat ik het aan mijzelf heb te danken), dan kan ik er ook zelf iets aan doen (ondanks dat het moeilijk en onmogelijk is) → primaire afweer kan makkelijk valse hoop worden.

Valse hoop

 • Gedachten, gevoelens en handelingen – allemaal illusies – die meestal gepaard gaan met een gevoel van urgentie en ‘moeten’ in situaties waarin er geen sprake is van urgentie of een deadline → ik probeer hiermee alsnog een bepaalde oude behoefte te vervullen door zelf op de een of andere manier iets anders of beter te doen → controlemechanisme.
 • Oude onvervulde behoeften kunnen nooit meer vervuld worden, dus alle valse hoop gedrag is zinloos.
 • Primaire focus is gericht op zaken buiten mijzelf → ik probeer te voldoen aan andermans verwachtingen of behoeften – die ik denk te zien of lijk waar te nemen.
 • Met valse hoop-gedrag probeer ik er altijd iets uit te halen: acceptatie, bevestiging, ‘liefde’, erkenning, waardering, aandacht, goedkeuring, etc.

Valse macht

 • Elke negatieve gedachte waarin ik over een ander oordeel is meestal een teken van valse macht.
 • Valse macht geeft gevoel van macht en kracht – allemaal illusies, en maakt dat ik mij sterker voel, sterker dan de ander → geeft mij tijdelijk een goed gevoel, maar ik kan de oude pijn van het kind dat ik ooit was nooit helen door mij nu te gedragen alsof ik macht over anderen heb en mijn eigen kwetsbaarheid te vermijden  → controlemechanisme.

Ontkenning van behoeften

 • Het ontkennen van het feit dat ik een behoefte of een probleem heb (en mij dus kwetsbaar voel) → er lijkt helemaal geen probleem te zijn bij mij, maar het tegendeel is waar.
 • Mensen met ontkenning van behoeften afweer voelen ook echt minder en kunnen vaak veel fysieke pijn verdragen.
 • Illusie van zorgeloosheid geeft een goed gevoel → door mijn ongevoeligheid heb ik de indruk dat het leven ‘gemakkelijker’ gaat en dat er geen problemen zijn → controlemechanisme.

Wat is er nodig om het proces te bevorderen?

Bovenstaande inzichten zijn natuurlijk super. Nu is het de kunst om deze in de praktijk te brengen en ze bij mijzelf te herkennen op het moment dat er onvrijwillig een afweer door mijn emotionle brein wordt geactiveerd. Om dat te bereiken kan ik, zoals ik gisteren ook schreef, de volgende vaardigheden verder verbeteren:

 • Nog bewuster aanwezig zijn in het NU.
 • Meer ‘vertragen’ in het NU.
 • Beter gronden en dieper voelen in het NU.
 • Meditatie leren.
 • Direct uit een afweer gaan zodra ik mij daar bewust van word.
 • Oude onvervulde behoeftes herleiden uit de situaties in het heden waarin ik getriggerd word.
 • Schrijven over situaties waarin ik afweren ontwikkeld heb die wijzen op oude onvervulde behoeftes → oude realiteit onder ogen komen, onderkennen en oude pijn voelen.
 • Overtuigingen die ik heb rondom het oplossen van oude pijn uitwerken met behulp van de vier vragen van Byron Katie.

Het voelt echt alsof ik tegen een modderstroom aan het inzwemmen ben, maar ik ga er echt voor! Ik ben er zo klaar mee regelmatig tot vaak weerstand, conflicten, pijn en lijden in mijn leven te ervaren. Ik ga het oplossen, ‘one way or the other’. ~ lzv