Mijn persoonlijke afweerprofiel

Leestijd: 2 minuten

In het boek ‘PRI en de kunst van bewust leven’ en op de website van PRI kan ik mijn persoonlijke afweerprofiel aan de hand van 50 stellingen in kaart brengen – wat ik ook heb gedaan 🙂 Iedereen gebruikt volgens Ingeborg Bosch alle afweermechanismen – angst, primaire afweer, valse hoop, valse macht en ontkenning van behoeften, maar er bestaan verschillen in de frequentie waarmee we de ene of de andere afweer gebruiken. Mijn persoonlijke afweerprofiel op donderdag 26 juli 2018 ziet er als volgt uit:

  1. Primaire afweer (64/100)
  2. Valse hoop (60/100)
  3. Ontkenning van behoeften (59/100)
  4. Valse macht (44/100)
  5. Angst (22/100)

De getallen zeggen iets over de mate van defensiviteit. Een afweerscore van 70-100 duidt erop dat ik veel van deze afweer gebruik maak, en een afweerscore van 0-40 duidt erop dat ik al bezig ben die afweer aan het opgeven. Aangezien mijn hoogste afweerscores voornamelijk rond de 60 liggen duidt het erop dat ik nog steeds redelijk veel gebruik maak van primaire afweer, valse hoop en ontkenning van behoeften, waarmee veel dingen, personen en/of situaties voor mij nog symbolisch zijn. Kortom, mijn emotionele brein reageert nog regelmatig alsof er werkelijke dreiging is, waardoor ik onvrijwillig en direct van mijn volwassen-bewustzijn naar mijn kind-bewustzijn overschakel.

Vier verschillende afweerprofielen

Volgens Ingeborg Bosch zijn er vier algemene conclusies te trekken uit testresultaten, naast de alle andere combinaties die er mogelijk zijn:

  • Overwegend angst + primaire afweer + valse hoop → een profiel dat meer neigt naar depressie.
  • Overwegend valse macht + ontkenning van behoeften → een profiel met weinig emotionele intimiteit binnen relaties.
  • Overwegend valse hoop + ontkenning van behoeften → een profiel met een hoog risico op perfectionisme en burn-out of andere ziekten die worden gekenmerkt door uitputting, zoals fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom of RSI.
  • Overwegend valse macht + primaire afweer → een profiel met veelal slachtoffergevoelens, evenals kenmerken van een bordelinepersoonlijkheid.

Ongeveer 10 jaar geleden heb ik een heftige vorm van RSI gehad, welke ik door de jaren heen op heb kunnen lossen door mijzelf op psychologisch gebied te ontwikkelen. Mijn belastbaarheid is op dit moment redelijk, maar onder (werk)druk raak ik snel gespannen en oververmoeid. Met andere woorden, ik kan nog steeds weinig hebben als gevolg van mijn perfectionisme en de eisen die ik aan mijzelf en anderen stel.

Tenslotte, ik ervaar op dit moment weinig tot redelijke emotionele intimiteit binnen mijn persoonlijke relaties. Tot 3-4 jaar geleden ervoer ik letterlijk niets, maar de afgelopen jaren heb ik stapjes op dit gebied kunnen zetten. Superfijn! ~ lzv