Zelfobservatie-analyses PRI (fase 1)

Leestijd: 2 minuten

Op basis van mijn gedrag, mijn gedachten en mijn gevoelens en emoties (van de laatste dagen) heb ik de volgende symbolische situaties herkend waarin mijn emotionele brein onvrijwillig werd geactiveerd. Dit is de eerste fase (van de in totaal drie fases) waarin ik mijn emotionele brein leer herprogrammeren en mijn oude pijnen leer loslaten. De titels van de kolommen in de onderstaande tabel betekenen het volgende:

  • Symbolische situatie: de situatie waarin mijn afweer werd geactiveerd.
  • Reactie: wat mijn reactie daarop was.
  • Afweercategorie: de afweercategorie waartoe die reactie behoort.

Wat belangrijk is om te weten, is dat ik mij bewust ben van het feit dat ik mijn voormalige pedofiel op een vriend van mij projecteer. Die noem ik in tabel ‘pedofiel projectie’ zodat mijn reactie en de afweer beter in een context te plaatsen zijn. Verder vind ik het herkennen van de relevante afweer soms lastig, dus grote kans dat deze hier en daar niet klopt 🙂

Tenslotte, dit is fase 1 van de PRI-methode. In fase 2 leer ik de symbolen en zintuiglijke waarneming herkennen, waarna ik de betekenis ervan probeer te vinden. In fase 3 leer ik het emotionele brein te herprogrammeren en mijn oude pijnen los te laten. ~ lzv

Symbolische situatie (SS)Mijn reactie (R)Afweer (A)
Geen specifieke aanleiding. Deze gedachte komt regelmatig spontaan op.Gedachte: ik moet naar mijn ‘projectie pedofiel’ in … gaan, hij weet wat goed voor mij is.Primaire afweer (ik weet niets) + valse hoop
Gedachte: ik moet naar mijn ‘projectie pedofiel’ in … gaan, hij weet wat goed voor mij is.Ik voelde spanning en angst om naar ‘projectie pedofiel’ in … te gaan.Angst
In mijn eentje gaan zwemmen in de gracht in de binnenstad.Ik voelde mij gespannen en licht angstig en had het gevoel dat iedereen op mij lette en aankeek.Angst + primaire afweer (ik deug niet)
Bioscoopstoelen kiezen.Ik wist niet welke stoelen ik wilde en ik kon dus niet kiezen. Ik was bang om een foute keuze te maken – het niet perfect te doen.Angst + primaire afweer (ik doe alles fout)
Tijdens het lezen van een relevant boek voor zelfonderzoek.Ik moet sneller en meer boeken lezen.Valse hoop
Afspraak bij de gemeente over mijn bijstandsuitkering.Ik voelde me gespannen en ging zweten onder mijn armen en ik probeerde de situatie te controleren (onvrijwillig, dwangmatig gedrag).Angst + valse hoop
Cursus in de vroege ochtend over trauma en traumatisering.Ik mag me niet verslapen en moet op tijd komen.Angst + valse hoop