Een overtuiging heb ik pas doorzien als…

Leestijd: < 1 minuut

18:00 – Ik heb altijd geloofd dat als ik een overtuiging zou doorzien, deze dan ook direct zou oplossen en uit mijn systeem zou verdwijnen. Jaren en heleboel ervaringen later weet ik dat het niet zo werkt. De reden daarvoor is dat het ego gezien kan worden als een vliegwiel waar een heleboel energie in zit. Ik voorzie het vliegwiel continue van nieuwe energie – en houdt het daarmee draaiend – door hetzelfde gedrag te blijven vertonen dat voorkomt uit de overtuigingen waar ik in geloof. Ik blijf er dus onbewust voor kiezen om hetzelfde gedrag te vertonen, omdat ik mijn onbewuste overtuigingen niet heb onderzocht.

Ik heb pas een overtuiging volledig doorzien als ik a) het gedrag dat voortkomt uit de overtuiging herken en b) in staat ben om een andere keuze te maken en anders te handelen. Zolang ik mij niet bewust ben van het gerelateerde gedrag – bijvoorbeeld ‘valse hoop’, ‘valse macht’ of ‘ontkenning van behoeften’ – blijf ik mij identificeren met de overtuiging en creëer ik de oude ervaring opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw tot in het oneindige.

Tenslotte, mijn ervaring is dat zelfs nadat ik een overtuiging volledig heb doorzien en het oude daaruit voortkomende gedrag herken en vervolgens ook andere keuzes maak in mijn leven, het nog wel een tijdje kan duren voordat een overtuiging helemaal uit mijn systeem verdwenen is. Echter, soms kan het ook zijn dat een overtuiging en een daarmee samenhangende ervaring direct helemaal wegvalt, maar zeker met de oude overtuigingen uit de kindertijd is dit vaak niet het geval. Bewust worden via zelfonderzoek, gedragspatronen doorbreken en andere keuzes leren maken, dan volgt de rest vanzelf. ~ lzv