Het denken – hoe werkt het en waar is het goed in?

Leestijd: 2 minuten

Een belangrijk onderdeel van het ego is ‘het denken’ en het vermogen tot logisch redeneren. Ik ben me aan het verdiepen in de werking van de hersenen en het denken om daarmee andere overtuigingen, ideeën en concepten die ik heb over mijzelf en het Leven op te kunnen lossen. Laat ik eerst met de definities van cognitie en het denken van Wikipedia beginnen, waarna ik mijn eigen ideeën over het denken beschrijf.

“Cognitie is het vermogen tot kennisverwerving door waarneming en het verwerken van de daarmee opgedane informatie door het denken.”

“Denken kan omschreven worden als een innerlijk of mentaal proces waarbij een beeld of voorstelling (van iets of iemand), herinnering (van iets of iemand), of idee (inzicht, begrip, plan) wordt gevormd. Nadenken, overwegen, zich te binnen roepen zijn aan denken verwante begrippen.”

Deze twee definities zijn vrij algemeen van aard en dat komt waarschijnlijk omdat het de eerste zinnen zijn van de desbetreffende pagina’s op Wikipedia, haha. Laat ik eens kijken of ik er zelf iets zinnigs over kan zeggen om het voor mijzelf helder te krijgen.

De aard van het denken

Volgens mij is de aard van het denken: proberen het Leven (incl. mijzelf) te begrijpen en te verklaren met het doel mijn overlevingskansen te vergroten. Er zijn een aantal eigenschappen van het denken die ik duidelijk waarneem:

  • Het denken bestempelt en plaats dingen in een context = herkenningsfunctie.
  • Het denken oordeelt op basis van een oordeelsysteem dat gebaseerd is op het vermijden van pijn en het vergroten en creëren van genot/plezier, om zo mijn overlevingskansen te vergroten.
  • Het denken is per definitie op de korte termijn gericht en kan lastig (of zelfs mogelijk niet) over pijnlijke ervaringen of moeilijke beslissingen heen kijken die wellicht op de lange termijn beter zijn in het kader van mijn overleving.
  • Het denken redeneert op basis van informatie die het al heeft, zogenaamde kennis, en gaat er onbewust van uit dat de informatie klopt en absoluut waar is.
  • Het denken is niet zelf in staat om de opgedane kennis te toetsen op waarheid – bijvoorbeeld in het kader van overleving – en kan alleen lineair redeneren.
  • Het denken redeneert en trekt conclusies op basis van oorzaak-gevolg → allemaal onwaar.
  • Het denken redeneert en trekt conclusies op basis van probleem-oplossing → allemaal onwaar.
  • De gecreëerde verbanden van het denken kloppen niet en zijn allemaal onwaar.

Samenvattend is alle opgedane kennis, alle verbanden die zijn gecreëerd en alle conclusies die zijn getrokken – waar vervolgens allemaal verhalen in de vorm van herinneringen van zijn gemaakt – niet waar en daarmee dus volledig onbetrouwbaar. Het betekent dus dat ik alle onbewuste verbanden en conclusies die ik geloof opnieuw tegen het licht zal moeten houden en deze zal moeten onderzoeken op waarheid. Natuurlijk blijft er dan weinig over van alle zogenaamde kennis in mijn hersenpan, maar dat is ook niet erg. ~ lzv