Notitie

Het object kan het het subject niet zien

Leestijd: < 1 minuut

Het denken is een object dat alleen kan denken in en aan objecten. Geen enkel object is absoluut waar, maat het geloof in een object creëert wel de betekenisloze ervaring ervan. Ik geloof dat ik een persoon ben, een object, en ik denk in objecten waardoor ik het subject, Bewustzijn, dat wat ik werkelijk ben, niet kan zien. Immers, ik ben gehecht aan datgene dat alleen in en aan objecten kan denken en onmogelijk het subject kan waarnemen. Haal ik de volledige identificatie met het object weg, dan blijft het subject, Bewustzijn of Dat Wat Is, onvermijdelijk blijft over. ~ lzv