Notitie

Overtuigingen zijn allemaal kleine weerstandjes tegen het Leven

Leestijd: < 1 minuut

Overtuigingen zijn in feite allemaal kleine weerstandjes tegen het Leven. Ik ervaar de dualiteit omdat ik in allerlei overtuigingen geloof. Ik ervaar ook beide kanten van de overtuigingen waar ik in geloof. Bijvoorbeeld: goed en fout, consequent en inconsequent, mooi en lelijk, arm en rijk, schuld en onschuld, duur en goedkoop, blij en bedroefd, schaamtevol en schaamteloos, etc. Alle overtuigingen zijn kleine ‘muurtjes’ om mijzelf af te schermen tegen de verpletterende waarheid: er is in werkelijkheid niets. Aan de andere kant vormen al die overtuigingen in de vorm van weerstandjes en kleine ‘muurtjes’ wel de persoon die ik geloof te zijn. Dilemma, haha. ~ lzv