Relatie tussen het pijnlichaam, de persoon en keuzes maken

Leestijd: 3 minuten

12:00 – Het pijnlichaam kan zich alleen voeden, vernieuwen en overleven als ik me ermee identificeer, dat wil zeggen, als ik een persoon word met verhalen, drama’s, problemen, etc. Identificatie kan dus alleen optreden als ik uit het NU ga. Immers, als ik het NU onvoorwaardelijk accepteer, dan accepteer ik de realiteit en accepteer ik ‘Dat Wat Is’, en dan zijn er geen problemen meer.

Gisteren heb ik een hele zware dag gehad, omdat ik – achteraf gezien – een hele lange tijd in de greep van mijn pijnlichaam was. Ik was me er altijd al van bewust dat ik een sterk en zwaar pijnlichaam heb, alleen ik kon de vinger er niet helemaal op leggen hoe ik de identificatie met mijn pijnlichaam kon doorbreken – zelfs niet met de tips van Eckhart Tolle. En nu weet ik waarom dat zo is.

Mijn personage = het pijnlichaam

Zoals ik eerder heb geschreven heb ik al zo’n twintig jaar last van chronische lichamelijke spanning, wat best een lange tijd is en een ontzettende uitputtingsslag is voor het lichaam. Immers, het lichaam is vrijwel nooit in een ontspannen staat en kan daardoor niet makkelijk herstellen of tot rust komen. Er is altijd iets van dreiging, onzekerheid, stress, onveiligheid, gevaar, etc. wat natuurlijk zorgt voor een gestrest en overbelast systeem.

Nu weet ik dat die lichamelijke spanning een direct gevolg is van identificatie met mijn pijnlichaam → ik geloof dat ik een persoon ben met alle drama’s en problemen die ik heb. Mijn pijnlichaam is vrijwel altijd hyperactief. Zodra ik mij identificeer met mijn personage begint mijn pijnlichaam zich te voeden en te vernieuwen, en ervaar ik heftige lichamelijke spanning, stress, pijn, onrust, boosheid, woede, etc.

De ‘fout’ die ik al die tijd heb gemaakt is dat ik het pijnlichaam op probeerde te lossen met het in stand houden van mijn personage. Met andere woorden, ik geloofde dat ik mijn pijnlichaam op kon lossen vanuit mijn personage. Nu weet ik dat het alleen mogelijk is door mijn gehele personage los te laten. Dus niet stapsgewijs, maar in een keer!

Op mijzelf vertrouwen en keuzes maken

Naar aanleiding van twee video’s van Adyashanti en Mooji over ‘jezelf vertrouwen’ heb ik mijn leven nog maar eens goed bekeken. Ik kwam tot de volgende inzichten:

 • Ik ga telkens uit het NU door te denken over het verleden (wat is er gebeurd → trauma) en de toekomst (wat gaat er komen) → beiden zijn uitingen van angst.
 • Ik geloof dat ik iets nodig heb om vooruitgang te boeken en het pijnlichaam op te lossen: therapie, hulp van iemand, een video met een inzicht, extra kennis door het lezen van boeken, bewustwording van wat er vroeger allemaal is gebeurd, etc. → allemaal uitingen van controle en angst.
 • Vertrouwen op mijzelf kan alleen in het NU → wat er ook gebeurt, ik kan het aan en ik kan adequaat reageren. Iedere afwijking van het NU zorgt voor twijfel en onzekerheid. Twijfel ontstaat door niet in het NU aanwezig te zijn, maar bezig te zijn met het verleden en/of de toekomst → uiting van controle en angst.
 • Twijfel ontstaat of wordt in stand gehouden door over een keuze na te (blijven) denken. Bijvoorbeeld: wat zijn de gevolgen ervan? Of wat zullen anderen ervan vinden? → ik wijs ‘mijzelf’ direct af en zit volledig in mijn hoofd → angst.
 • Keuzes gebaseerd op angst, schijnzekerheid en schijnveiligheid werken averechts → dan is dan verstandiger om geen keuze te maken.
 • De angsten die ik in het NU ervaar hebben niets met het hiernu te maken.
 • Het is onzin dat ik geen keuzes kan maken en dat ik het moeilijk vind om keuzes te maken. Ik durf gewoon geen keuze te maken, omdat ik bang ben om fouten te maken en dat ik faal. Dat is wat anders.
 1. Onvoorwaardelijke acceptatie = de realiteit accepteren = Ik Ben.
 2. ‘Doen’ = het ego = de persoon = weerstand = proberen iets op te lossen.
 3. Alles om iets aan het pijnlichaam te doen, te veranderen of op te lossen = de persoon = angst en controle.
 4. Op mijzelf vertrouwen = beslissingen nemen ongeacht de schijnbare consequenties = kiezen voor mijzelf en vertrouwen op mijzelf in plaats van keuzes maken op basis van angst of leunen/steunen op een ander.

Een lijst met mooie inzichten al zeg ik het zelf! ~ lzv