Was ik werkelijk machteloos tijdens het seksueel misbruik?

Leestijd: 2 minuten

15:30 – Ik heb altijd geloofd dat ik machteloos was tijdens de vijfjarige periode waarin ik seksueel misbruikt werd, maar was dat ook de realiteit? Laat ik beginnen met een zelfgemaakte definitie van machteloosheid:

Machteloosheid is een staat van zijn waarin ik niets kan doen aan een situatie of omstandigheid. Ik ben dan niet bij machte om iets te kunnen veranderen binnen een situatie of omstandigheid.

De vragen die hieruit volgen zijn: was er werkelijk niets wat ik kon doen om de situatie te veranderen en naar mijn hand te zetten? Was ik werkelijk zo machteloos zoals ik me herinner? 

Het antwoord hierop is:

  • Ik had ‘nee’ kunnen zeggen.
  • Ik had weg kunnen gaan.
  • Ik had kunnen vechten.
  • Ik had kunnen schreeuwen.
  • Ik had kunnen huilen.
  • Ik had naderhand mijn ervaring kunnen delen met mijn moeder of iemand anders.

Ik had dus iets kunnen doen wat ook maar op het kleinste beetje weerstand leek. In plaats daarvan koos ik ervoor om niets te doen en mij gewoon neer te leggen bij de situatie zoals die op dat moment was en erin mee te gaan. Ik koos voor de allermakkelijkste oplossing, omdat ik bang was om te falen en geloofde dat ik mijn pedofiel nodig had. Dus was ik werkelijk machteloos tijdens het seksueel misbruik? Nee zeker niet, al heb ik dat verhaaltje altijd wel geloofd.

Het misbruik van machteloosheid en slachtofferschap

Machteloosheid en slachtofferschap worden door het ego snel aangegrepen als excuus om maar niet naar zichzelf te hoeven kijken → het is de schuld van de ander en mij valt daarom niets te verwijten → ik hoef dus niet naar mijzelf te kijken = dikke vette onzin. Ik lees het in de krant en op het Internet en ik zie het op tv. Overal zijn er mensen die hun verhaal willen delen over wat ze hebben meegemaakt en hoe erg het wel niet was. De realiteit is dat al deze mensen alleen maar vast blijven houden aan hun zelfverzonnen herinneringen en verhaaltjes om daarmee het echte Leven uit de weg te gaan. Vanwege de angst om keihard te falen in het Leven. ~ lzv