Wat is de aard van het ego?

Leestijd: 2 minuten

Op deze vraag is geen antwoord te geven, immers goed zelfonderzoek leidt tot het oplossen van de gestelde vraag. Als ik de aannames heb onderzocht op waarheid en heb doorzien, dan wordt het stellen van de vraag onzinnig. Laat ik eens een poging wagen en kijken waar ik op uitkom.

“Wat is de aard van het ego?”

Regelmatig zeggen mensen en autoriteiten dat het ego een overlevingsmechanisme is. Overleven veronderstelt dat het ego zichzelf in stand wil houden, maakt niet uit in welke vorm, zolang het maar blijft bestaan. Dan stuit ik dus al heel snel op het concept ‘bestaan’ → onderzoeken.

Bijna iedereen identificeert zich met het ego; we geloven allemaal dat we een afgescheiden personage zijn in een echt bestaande wereld. Tot dusverre niets nieuws. In de wereld zie ik dood en verderf in allerlei vormen waaronder mensen die zelfmoord plegen. De ene mens wil sterven voor zijn land, de andere mens wil sterven voor zijn religie en weer een andere mens wil sterven omdat hij het leven niet meer aankan en er gewoon klaar mee is. En zo zijn er waarschijnlijk nog talloze redenen te vinden waarom iemand zelfmoord pleegt.

Het punt wat ik wil maken is het volgende. Kan het ego een overlevingsmechanisme zijn als het zijn eigen doodsvonnis kan tekenen door zijn eigen gastheer (het lichaam) om te brengen? Dat lijkt tegenstrijdig aan elkaar. Dan is de volgende vraag dus:

“Kan een overlevingsmechanisme zichzelf ombrengen als zijn aard overleven is?”

Aan deze vraag zou ik nog het woord ‘bewust’ toe kunnen voegen, dat maakt natuurlijk nog een verschil. Uiteindelijk zal ik dit onderzoek groter aan moeten pakken om een antwoord op deze vraag te krijgen, of beter gezegd, om de vraag op te lossen.

Als leuke theorie heb ik op dit moment de neiging om het ego geen overlevingsmechanisme te noemen, maar een controlemechanisme dat zichzelf in stand wil houden. Dat klinkt minder spannend en spectaculair, maar dekt in mijn beleving meer de aard van het ego en geeft ook een antwoord op de vraag waarom mensen bereid zijn om zelfmoord te plegen – als is de vraag an sich zinloos, haha. ~ lzv