De relatie tussen het ego en levensenergie

Leestijd: 2 minuten

10:30 – Ik merk dat ik het steeds leuker vind om het ego vanuit alle perspectieven te bekijken en te onderzoeken. Een aspect daarvan is de relatie tussen het ego en levensenergie. In mijn vorige bericht ‘Er gaat nooit werkelijk iets verloren’ kom ik tot de conclusie dat de totale hoeveelheid bestaande energie in het universum altijd hetzelfde blijft en dat alleen de vorm waarin het verschijnt continue verandert. Dit principe is volgens mij ook toepasbaar op de energiehuishouding in/van mijzelf. Laat ik eens kijken.

Het ego is één grote energetische blokkade

Een manier om naar het ego te kijken is dat het ego één grote energetische blokkade is. De levensenergie die via mijn onderste wortelchakra mijn systeem binnenkomt wordt door het ego beïnvloed, beteugeld, gestuurd, aangepast, gemanipuleerd, gecontroleerd, etc. Deze levensenergie is de levensbron van ‘mij’ maar indirect ook van het ego, omdat ik mij continue met het ego identificeer. Zonder identificatie geen ik. Zonder identificatie geen controle. Zonder identificatie geen ervaring. Zonder identificatie is er niks.

Aangezien ik mij met het ego identificeer ben ik natuurlijk zelf degene die mijn levensenergie onbewust manipuleert, controleert en blokkeert. Het gaat dan ook om het loslaten van de identificaties met het ego en daarmee dus om het loslaten van de controle over de levensenergie. Dat is niet iets wat ik kan ‘doen’ → ik zal via zelfonderzoek, bewustwording en inzicht op moeten houden met ‘doen’, waarmee ik de controle loslaat over leven en dood.

Levensenergie gaat nooit verloren en zal een uitweg blijven zoeken

Het ego is dus één grote energetische blokkade en ondanks dat ik bewust of onbewust de levensenergie in mijzelf blokkeer, gaat zij nooit verloren. Ik heb zelf de theorie bedacht dat de levensenergie die ik onderdruk, verdruk, verdring, blokkeer, niet wil voelen, niet wil ervaren, etc. zich in andere vormen en ervaringen uit (in mijzelf). Het weerstand bieden tegen én het controleren van de levensenergie zal op de middellange en lange termijn altijd uitmonden in innerlijke conflicten, pijn en lijden. Van kleine lichamelijke spanningen en allergieën tot aan heftige lichamelijke klachten en chronische en dodelijke ziektes. Als ik de levensenergie niet direct wil ervaren zal de levensenergie een uitweg blijven zoeken wat uiteindelijk zal leiden tot een lagere kwaliteit van leven en zelfs een vervroegde dood.

Het ego = conflict en weerstand = mijzelf geweld aandoen = onrust en onvrede in mijzelf ervaren.

Het Geheel = harmonie = rust en vrede in mijzelf ervaren.

Welke kies ik?

~ lzv