Spirituele verlichting is het grootste waanidee dat er bestaat

Leestijd: 3 minuten

16:00 – Ik probeer het proces nog steeds te sturen. Ik probeer nog steeds controle en grip te houden op het proces, op het Leven. Ik voel me onrustig, onvredig, gespannen en ik twijfel continue aan én over mijzelf. En ik geloof dat ‘Verlichting’ – ook wel spirituele verlichting genoemd – de oplossing voor al mijn problemen is; dat ik dan bevrijd ben van alle troep in mijzelf, van alle overtuigingen en dat ik mij zo vrij als een vogeltje voel bij alles en iedereen.

Spirituele verlichting als idee van het denken nastreven

Dit idee van ‘Verlichting’ dat ik aan het nastreven ben kan onmogelijk ‘Verlichting’ zelf zijn, omdat het een idee van het denken is. Een idee van een toekomstige werkelijkheid waar ik naar streef, die nooit waar kan zijn en kan kloppen. Desondanks probeer ik toch controle te houden door de dingen te sturen die ik – in het kader van het proces – belangrijk vind om te doen, maar het is altijd vanuit angst gemotiveerd, gestuurd en voorbedacht dat ik het nog moet doen. Waar ik dus in vastzit is:

  • Ik wil de waarheid realiseren = ‘Verlichting’ = het doel.
  • ‘Ik’ ben al ‘Verlicht’ → er is ‘Verlichting’ hiernu, maar ‘ik’ ervaar het niet hiernu.
  • Ik weet dat ik de waarheid niet kan realiseren als ik vast blijf houden aan het doel van ‘Verlichting’.
  • En toch zal ik ergens op moeten vertrouwen → ‘mijzelf’.

Het streven naar ‘Verlichting’ en bevrijding creëert hiernu de ervaring dat ik niet vrij ben en dat ik niet ‘Verlicht’ ben. Door te streven naar ‘Verlichting’ en bevrijding communiceer ik naar mijzelf: je bent niet ‘Verlicht’ en je bent niet vrij, maar als je … doet dan zal je ‘Verlicht’ en bevrijd worden.

Ik geloof dat ik het niet ga redden, dat ik nooit ‘Verlicht’ zal worden, dat ik mijzelf nooit zal bevrijden, dat ik door moet blijven vechten, strijden en dingen moet blijven doen om ‘Verlichting’ te bereiken, welke zo hopeloos onbereikbaar is.

Ik zal de hoop op ‘Verlichting’ en bevrijding op moeten geven

Ik moet stoppen met vechten en strijden voor ‘Verlichting’ en bevrijding. Het enige waarom ik het doe is om controle en hoop te houden dat het me wellicht kan gaan lukken, als ik maar dit of dat doe. Als ik maar beter en meer mijn best doe, dan zal het me wel gaan lukken. Het geeft me een gevoel van hoop dat ik het misschien kan gaan halen, dat het me misschien kan gaan lukken. Dus de enige reden dat ik aan het idee vasthoud is om de hoop op ‘Verlichting’ en bevrijding levend te houden; de hoop dat ik ooit ‘Verlicht’ en bevrijd zal zijn. Dat alles dan goed zal zijn, als ik maar dit of dat doe. Als ik maar meer boeken lees, meer zelfonderzoek doe en beter mijn best doe.

ik heb de overtuiging ‘ik ben niet vrij en ik ben niet ‘Verlicht”, maar als ik dit of dat doe, dan raak ik ‘Verlicht’. Dit geeft mij hoop en een gevoel van macht en controle, maar tegelijkertijd een gevoel van frustratie omdat ik het niet kan bereiken en ik weet diep van binnen ook dat het streven ernaar geen zin heeft. Ik zal moeten stoppen met strijden en vechten voor ‘Verlichting’ en bevrijding. Ik zal de hoop op moeten geven. Ik zal de strijd moeten staken hiernu. Alleen dan kan ik zegevieren. Alleen dan is er kans dat het ‘mij’ ooit zal gaan lukken of misschien ook niet. In ieder geval, het strijden naar ‘Verlichting’ en bevrijding houdt mij hopeloos onverlicht en gevangen, waardoor ik het sowieso nooit word.

Ik kies ervoor om het roer van mijn schip los te laten

Ik merk hoe ontzettend moeilijk ik het vind om de strijd te staken en het idee van zoeken naar ‘Verlichting’ en bevrijding op te geven, ondanks dat ik weet dat het niet anders kan. Maar het raakt mij diep. Waarom bleef ik altijd vechten? Omdat ik ervoor koos. Waarom zou ik nu stoppen met vechten? Omdat ik ervoor kies. Ik kies ervoor om het roer van mijn schip los te laten in de wetenschap dat elke uitkomst goed is.

“Onvoorwaardelijke overgave. Niet mijn, maar Uw wil geschiede. Brahman is de wagenmenner. Ze laat het roer los en laat het schip van haar leven zijn eigen koers bepalen, in de kalme wetenschap dat het zal zinken of verder zal varen. Wat er ook gebeurt, het is allebei goed.” ~ Jed McKenna in Spiritueel Incorrecte Verlichting

~ lzv