Aandachtig luisteren en focussen op de ander als controlemechanisme

19:30 – Vandaag heb ik een wandeling met mijn moeder en haar hond gemaakt. Ze is speciaal vandaag naar mij toe gekomen en heeft er 60 km heen en terug voor gereden. Ze woont namelijk in de stad waar ik tot vorig jaar ook een groot deel van mijn leven heb gewoond, maar nu niet meer 🙂

Menselijke contact in het algemeen en het contact met mijn moeder in het bijzonder heb ik altijd als erg lastig ervaren. Ik geloofde altijd dat het voor een groot gedeelte aan de anderen en mijn moeder lag, maar inmiddels weet ik wel beter, haha. Het contact met mijn moeder is het laatste jaar enorm verbeterd. Enerzijds heeft zij zich enorm ontwikkeld en is ze relaxter en minder rigide geworden, anderzijds heb ik minder oordelen over het gedrag van mijn moeder en leg ik mijzelf minder voorwaarden op. Kortom, we hebben allebei de moeite genomen om naar onze houding en gedrag te kijken en deze waar nodig te veranderen. En dat betaalt zich uit in liefdevoller en meer ontspannen contact. Lees verder

Ik mis een vragende, nieuwsgierige en onderzoekende houding bij mijzelf

22:30 – Ik heb de hele tijd een houding van ik weet wel hoe het zit. Ik heb de hele tijd een houding van ‘denken te weten’. Ik ben me er bewust van dat ik niets weet, maar tegelijkertijd pretendeer ik wel de hele tijd iets te weten met mijn starre houding. Ik mis bij mijzelf een vragende, nieuwsgierige en onderzoekende houding. Ik mis bij mijzelf een onbevangen en open blik die kinderen van nature hebben. Ik weet ook dat als ik op deze manier doorga ik het niet ga redden. Ik ga dan de Waarheid niet realiseren en ‘Verlichting’ niet bereiken. Dat is mij wel duidelijk. Daar moet echt iets in veranderen.

Een aspect dat hiermee te maken lijkt te hebben is vertrouwen in/op mijzelf. Ik ervaar nog steeds weinig zelfvertrouwen en op de een of andere manier blijf ik mijzelf saboteren. Ik blijf mijzelf tegenwerken en daarom geloof ik dat ik het niet kan, dat ik het niet weet en dat het mij niet gaat lukken. Ik kan namelijk niks. Anderen kunnen het allemaal wel, maar ik kan niks. Ik blijf mijzelf afwijzen en ik blijf de last van mijn eigen afwijzing met mij meedragen. Er is niemand die mij hiermee kan helpen. Ik zal mijzelf moeten helpen. ~ lzv

Zelfbewustzijn is een illusie en een typisch kenmerk van het ego

23:30 – Voor dit bericht heb ik mij laten inspireren door een bericht op de website ‘het geheim van verlicht zijn’. Ik ben niet mijn emoties, gevoelens, sensaties, spanningen, pijnen en gedachten. Ik ervaar deze innerlijke verschijningen, maar ze hebben niets met ‘mij’ te maken. Ik identificeer mij met deze innerlijke verschijningen en geloof daarom onbewust dat ik ze ben en dat ze iets met ‘mij’ te maken hebben. Deze innerlijke verschijningen maken echter alleen deel uit van het zelf (het ego).

  • Ik ben niet wat ik voel → ik ben datgene wat voelt en datgene wat bewust is van voelen.
  • Ik ben niet wat ik denk → ik ben datgene wat denkt en datgene wat bewust is van denken.
  • Ik ben niet wat ik waarneem → ik ben datgene wat waarneemt en datgene wat bewust is van waarnemen.

Wat is een identificatie?

Een identificatie is een blokkade van levensenergie (hoe klein en minimaal ook). Ik blokkeer levensenergie met het denken en probeer er controle over te krijgen, het te vatten en te sturen. Op het moment dat levensenergie geblokkeerd wordt ontstaat er: Lees verder