Notitie

Cum hoc ergo propter hoc & post hoc ergo propter hoc

Cum hoc ergo propter hoc, Latijn voor ‘met dit, dus vanwege dit’, is een drogreden waarbij twee gebeurtenissen die samen optreden verkeerdelijk voorgesteld worden als oorzaak en gevolg. Een verband wordt dus ten onrechte voorgesteld als een oorzakelijk verband. In de statistiek geldt dat correlatie geen bewijs is van causaliteit, al kan het daar wel een aanwijzing voor zijn.

Post hoc ergo propter hoc is verwant met cum hoc ergo propter hoc. Deze uitdrukking betekent in het Latijn letterlijk: ‘na dit, dus vanwege dit’. Net als bij de vorige drogreden wordt hier een oorzakelijk verband gesuggereerd dat in werkelijkheid niet bestaat. Het verschil is dat feit B optreedt na feit A en daarom wordt feit B gepresenteerd als gevolg van feit A.

Van alle soorten drogredenen zijn cum hoc ergo propter hoc en post hoc ergo propter hoc de eerste oorzaak van het ego/het denken én de belangrijkste denkfouten die het ego/het zelf hiernu in stand houden.

Bron: Wikipedia. ~ lzv

Een redenering kan geldig zijn, maar is per definitie nooit waar

15:30 – Ik zit bomvol overtuigingen die ik heb verkregen op basis van logisch redeneren. Volgens de logica en argumentatieleer is een redenering geldig als de conclusie noodzakelijk volgt uit de premissen (= aannames dat iets waar is). Een geldige redenering is dus geldig dan en slechts dan als ik de conclusie niet kan ontkennen zonder in tegenspraak te komen met de premissen.

Volgens de logica en argumentatieleer is het niet noodzakelijk voor een geldige redenering dat de premissen an sich waar zijn, zolang de vorm van de redenering maar klopt. Een redenering die én geldig is én waarvan de premissen evident waar zijn wordt ‘correct’ genoemd.

Causale verbanden en drogredenen

Een goede redenering bestaat uit één of meer premissen (aannames) of axioma’s (algemeen aanvaarde stellingen), waaruit na het stellen van een causaal verband een conclusie wordt getrokken, of een aantal argumenten, waarmee een mening wordt onderbouwd. Belangrijk hierbij is de wet van oorzaak en gevolg, welke veronderstelt dat gebeurtenissen plaatsvinden als gevolg van bepaalde andere gebeurtenissen die daaraan vooraf zijn gegaan; een oorzaak gaat vooraf aan een gevolg – dit wordt ook wel een causaal verband genoemd. Lees verder

De valkuil van willen begrijpen en verklaren van het ego en de werkelijkheid

16:00 – Ik merk zeer sterk dat ik de neiging heb om het ego en de werkelijkheid die ik ervaar te willen begrijpen en verklaren. Anders gezegd, ik leer via zelfonderzoek hoe ik en de werkelijkheid in elkaar zitten, maar ik heb erg moeite om de opgedane inzichten weer los te laten – die zijn namelijk ook niet waar. Het willen begrijpen en verklaren is een serieuze valkuil tijdens mijn zoektocht. ~ lzv

Video

De hersenen vullen continue ‘lege plekken’ in mijn waarneming op

The illusion of consciousness | Dan Dennett

Het belangrijkste inzicht en leerpunt dat ik uit deze video heb gehaald is: ik heb bepaalde overtuigingen en aannames die in een bepaalde volgorde op een bepaald moment komen → de hersenen gebruiken continue oude opgedane contextuele kennis om ‘lege plekken’ en details in mijn waarneming op dan wel aan te vullen. ~ lzv

Video

Waarom herinneringen zeer onnauwkeurig en zeer onbetrouwbaar zijn

Scott Fraser: The problem with eyewitness testimony

De belangrijkste leerpunten en inzichten uit deze video zijn:

  • Ooggetuigenverklaringen zijn volledig feilbaar.
  • De hersenen (en daarmee dus ook het ego) verafschuwen vacuüm in herinneringen en waarnemingen → de hersenen vullen ‘lege plekken’ en ‘gaten’ automatisch op. Lees verder
Video

Waarom een ervaring (enorm) verschilt met de herinnering van die ervaring

The riddle of experience vs. memory | Daniel Kahneman

De belangrijkste leerpunten en inzichten uit deze video zijn:

  • Daniel Kahneman maakt in deze video onderscheid tussen de ‘experiencing self’ en de ‘remembering self’. De eerstgenoemde kent volgens hem het heden en leeft in het heden, daar waar de laatstgenoemde voornamelijk een verhalenverteller is.
  • Wat ik uiteindelijk overhoud aan een ervaring is een herinnering in de vorm van een verhaal. Niets meer, niets minder. Lees verder