Het ego en het denken verafschuwen ieder vacuüm

11:00 – Eergisteren heb ik een TED-video bekeken over waarom verklaringen van ooggetuigen onnauwkeurig en onbetrouwbaar zijn. Scott Fraser, een forensisch psycholoog, vertelt in de video dat de hersenen – en daarmee dus het ego en het denken – ieder vacuüm verafschuwen en ‘lege plekken’ en ‘gaten’ in waarnemingen en herinneringen automatisch opvullen. Hij bevestigt daarmee wat Jed McKenna ook al in zijn boeken beweerde, namelijk dat het ego ieder vacuüm (lees: leegte) verafschuwt.

Tijdens mijn zoektocht naar de Waarheid en ‘Verlichting’ ervaar ik na het doorzien en loslaten van een overtuiging een tijdelijke innerlijke vrijheid, waarna er vervolgens een nieuwe sterkere energetische blokkade lijkt te ontstaan. Het is alsof er iets is weggevallen in mijzelf en er vervolgens automatisch iets anders de ontstane leegte weer (op)vult. Datgene wat de leegte automatisch (op)vult is vaak de nieuwe overtuiging met samenhangende energetische blokkade waar ik naar mag kijken, haha. Ik heb dit fenomeen de laatste drie maanden al meerdere keren mogen ervaren en ik ben tot de conclusie gekomen dat dit fenomeen waarschijnlijk door zal blijven gaan tot het bittere eind. Het ego verafschuwt ieder vacuüm en zal alles doen om te overleven. ~ lzv

Notitie

Het verschil tussen een intentie hebben om iets te doen en een probleem

15:00- Het verschil tussen een intentie hebben om iets te doen en een probleem is het belang dat ik hecht aan de schijnbare gevolgen wanneer een intentie niet wordt uitgevoerd of een probleem niet wordt opgelost. Wanneer een intentie niet wordt uitgevoerd is er niets aan de hand, daar waar als een probleem niet wordt opgelost ik geloof dat er van alles fout en verkeerd gaat, of fout en verkeerd is gegaan.

Door hiernu in plaats van een intentie te hebben om – op basis van vertrouwen en ‘inner-weten’ – iets te doen een probleem te creëren vanuit angst, creëer ik hiernu controle over de intentie met als doel de kans dat er iets mis, fout en verkeerd gaat te minimaliseren. Want als er iets mis, fout en verkeerd gaat, dan loopt alles in de soep en heb ik het (weer) gedaan, want ik doe altijd alles fout en nooit iets goed, haha.

Het creëren van een probleem ten opzichte van een intentie hebben om iets te doen is dus om de confrontatie met mijn eigen angst om te falen te vermijden en eventuele lastige en moeilijke situaties – die zouden kunnen ontstaan als een gevolg ‘vergeten zijn’ of ‘niet gehandeld hebben’ – uit de weg te gaan. ~ lzv

Notitie

De absolute onzekerheid van het onbekende ga ik telkens uit de weg

17:30 – Ik probeer continue te anticiperen op de toekomst en het Leven te slim af te zijn door het heden proberen te controleren. Dit doe ik door hiernu problemen te creëren, na te streven en proberen op te lossen, waarmee ik de confrontatie met mijzelf, anderen, eventuele moeilijke en lastige situaties en het Leven probeer te minimaliseren, vermijden en uit de weg te gaan. Dit levert mij een gevoel van schijnzekerheid, schijnveiligheid en schijncontrole op, waarbij de schijnzekerheid in werkelijkheid een vorm van gecontroleerde onzekerheid is; de absolute onzekerheid van het onbekende en de Leegte ga ik telkens uit de weg. ~ lzv