Citaat

Het loslaten van gehechtheid in het proces van spiritueel ontwaken

“Iedere stap in het proces van ontwaken is opgebouwd uit drie onderdelen. Een stap begint met iets te zien en te begrijpen. Zien en begrijpen worden het instrument waarmee je dat wat je hebt gezien en begrepen, vernietigt. Maar daarmee ben je er nog niet. Als je iets hebt gedood wil dat nog niet zeggen dat je daarmee ook je gehechtheid eraan hebt gedood. Iets zien is het begin van het doden ervan, en door het te doden maak je een begin met het loskomen ervan. De derde stap is niet therapeutisch; daar draait het juist om.” ~ Jed McKenna in Spiritueel Incorrecte Verlichting

6 redenen waarom ik geloof dat ik (nog) iets moet doen

19:00 – Ik geloof nog steeds dat ik elke dag (nog) iets moet doen, wat ik als een ontzettend sterk controlemechanisme van het ego ervaar. Ik blijf geloven dat het hiernu niet goed is en dat er een probleem opgelost moet worden. Een paar dagen geleden heb ik een bericht gepubliceerd over het verschil tussen een intentie hebben om iets te doen en een probleem. In dit bericht kom ik tot de conclusie dat ik met het creëren van een probleem – ten opzichte van een intentie hebben om iets te doen – de confrontatie met mijn eigen angst om te falen vermijd en eventuele lastige en moeilijke situaties – die zouden kunnen ontstaan als een gevolg ‘vergeten zijn’ of ‘niet gehandeld hebben’ – uit de weg ga. Bij de zes onderstaande redenen waarom ik geloof dat ik (nog) iets moet doen speelt dezelfde ‘motivatie’ een rol. Lees verder

Liefde kan alleen voortkomen uit zelfacceptatie

20:00 – In dit bericht schrijf ik vrij op wat in mijn beleving naar onvoorwaardelijke Liefde (verder: Liefde) zou kunnen wijzen. Ik schrijf nadrukkelijk ‘zou kunnen wijzen’ omdat Liefde nooit in een concept van het ego/het denken kan worden gevat. Ik kan nooit op een directe manier uitdrukken of verwoorden wat Liefde is, omdat ik Liefde daarmee eindig, relatief en voorwaardelijk maakt. Eigenschappen die in mijn beleving nou net niet bij Liefde horen, maar juist kenmerkend zijn voor egoliefde, haha.

Liefde is…

Liefde is vormloos. Liefde is een energie die geen eisen of voorwaarden stelt aan hoe iets zou moeten zijn of hoe iets zou moeten gebeuren. Liefde is een ‘gevende’ energie. Liefde is vrij van elke vorm van angst. Liefde en angst gaat niet samen, net zoals Liefde en haat niet samengaan. Liefde is onafhankelijk, vrij en vormloos. Liefde is niet te vatten in woorden, ideeën of concepten. Lees verder