Van het ego is een kanker naar het ego is mijn vriend

10:30 – Sinds het begin van mijn middelbare school heb ik mijzelf altijd ontzettend gehaat, al was ik mij daar niet altijd even bewust van. De laatste tien jaar heb ik het ego en zijn aard altijd de schuld gegeven dat ik mij gespannen, gestrest, depressief, ongelukkig, etc. voelde. Het is allemaal de schuld van het ego dat ik mij zo voel en daarom moet het ego vernietigd worden! Hierbij realiseerde ik mij vrijwel nooit dat ik geloof dat ik het ego ben en dat die woorden dus direct afkomstig zijn van het ego zelf, haha. Een uitdrukking van zelfhaat dus.

Drie dagen geleden publiceerde ik een video met fragmenten uit de film ‘The Matrix’ waarbij ik duidelijk wilde maken dat het ego een innerlijke kanker en een virus is. Gisteren las ik een bericht op de website van een kennis van mij over het definitief loslaten van zijn vriend (lees: het ego). Toen ik dat stukje las raakte het mij diep en er knapte iets in mij, omdat ik mij eigenlijk nooit heb gerealiseerd dat ondanks de zelfdestructieve aard van het ego – zie ook de fabel van de Kikker en de Schorpioen, zijn intenties altijd goed waren en hij altijd zijn best heeft gedaan om mij te helpen en gelukkig te maken. Dit kwam wel even binnen zeg maar 🙂 Lees verder

Ik, de wereldverbeteraar

13:00 – Ik zeg dat ik de wereld wil verbeteren, maar wat ik in werkelijkheid wil verbeteren is mijn interpretatie van de realiteit. De waarheid is ‘er is geen probleem’ en ‘alles is goed’. Mijn werkelijkheid is ‘er is een probleem’ en ‘er zijn dingen mis, fout en verkeerd’ en die moeten recht gezet worden. De problemen die ik lijk waar te nemen moeten worden opgelost en dus moet ik wat aan die problemen doen. Ik moet mensen helpen zichzelf te bevrijden van het ego, van het kwaad, van alle problemen die ze ervaren. Heel nobel van mijzelf, haha.

  • Ik denk (lees: geloof) allerlei problemen waar te nemen → de problemen die ik lijk waar te nemen zijn een weerspiegeling van mijn innerlijke problemen. Mijn werkelijkheid met problemen is een weerspiegeling van het illusionaire zelf met problemen waar ik in geloof.
  • De werkelijkheid die ik lijk waar te nemen creëer en ervaar ik zelf. De problemen die ik lijk waar te nemen creëer en ervaar ik zelf.
  • De problemen die ik in de wereld zie zijn mijn eigen innerlijke problemen. Als ik de problemen van mijzelf oplos, dan los ik ook de problemen van de wereld op. Lees verder

Wat is gehechtheid? Wat betekent gehecht zijn aan iets?

22:00 – Ik kan alleen positief of negatief gehecht zijn aan objecten van het ego/het denken (verder: het ego). Objecten van het ego zijn gedachten die zich voordoen als woorden – stemmen en/of commentaar – of mentale beelden/plaatjes. Door identificatie met een verschijning in Bewustzijn ontstaat er een object, een creatie van iets uit niets. Dit gebeurt als volgt:

  • Het ego bestempelt een verschijning in Bewustzijn → er is hier nog geen sprake van een probleem en/of gehechtheid.
  • Het ego oordeelt over de verschijning op basis van overtuigingen, ideeën en voorwaarden waaraan ‘het’ of ‘iets’ moet voldoen → er is een object ontstaan; een interpretatie van een verschijning in Bewustzijn.
  • Het ego veroordeelt het object → het oordeel moet een positief of negatief gevolg hebben. Het oordeel heeft dus een consequentie voor het object, hetzij alleen in gedachten of ook in handelen.

Let op: ik kies er in de rest van dit bericht voor om ‘mijn interpretaties van verschijningen in Bewustzijn’ en ‘verschijningen’ door elkaar te gebruiken en het woord ‘objecten’ achterwege te laten in verband met de leesbaarheid 🙂 Lees verder