Video

De hersenen vullen continue ‘lege plekken’ in mijn waarneming op

Leestijd: < 1 minuut
The illusion of consciousness | Dan Dennett

Het belangrijkste inzicht en leerpunt dat ik uit deze video heb gehaald is: ik heb bepaalde overtuigingen en aannames die in een bepaalde volgorde op een bepaald moment komen → de hersenen gebruiken continue oude opgedane contextuele kennis om ‘lege plekken’ en details in mijn waarneming op dan wel aan te vullen. ~ lzv