Een identificatie is een blokkade van levensenergie → is dat waar?

Leestijd: 2 minuten

23:00 – Ik geloof dat ik honderden energetische blokkades heb en dat die veroorzaakt worden door honderden identificaties met overtuigingen. Ik geloof dus dat ik honderden juiste overtuigingen moet vinden om alle energetische blokkades in mijzelf op te lossen.

Op dit moment ervaar ik een energetische blokkade in mijzelf en ik geloof dus dat ik mij identificeer met een overtuiging. Ik moet erg lachen, omdat het precies deze overtuiging (de vorige zin) is waar ik hiernu aan vasthoud. Ik voel spanning en een energetische blokkade in mijn buikregio en ik geloof dat een (andere) overtuiging de oorzaak daarvan is → ik moet de juiste overtuiging zien te vinden.

Twee onware causale verbanden van het denken

Op basis van eerdere ervaringen van zelfonderzoek heb ik (lees: het denken) twee causale verbanden gecreëerd. Na het uitwerken en doorzien van overtuigingen vielen er regelmatig energetische blokkades weg, waardoor het denken de volgende conclusies heeft getrokken:

  1. Het uitwerken en doorzien van een overtuiging (oorzaak) leidt tot het oplossen van een energetische blokkade (gevolg).
  2. Als ik een energetische blokkade ervaar (gevolg), dan moet er wel een overtuiging (oorzaak) aan ten grondslag liggen.

Het denken heeft een causaal verband in één richting waargenomen en gaat ervan uit dat het ook in de omgekeerde richting geldt. Heel nobel van het denken, maar zo werkt het natuurlijk niet, haha. Ten eerste weet ik eigenlijk niet precies wat ik heb ervaren tijdens en na het uitwerken en doorzien van een overtuiging, en ten tweede is het onmogelijk om te bewijzen dat deze schijnbare ervaring direct verband houdt met het uitwerken en doorzien van een overtuiging. Laat staan dat het verband ook in tegengestelde richting geldig is! Beiden causale verbanden zijn drogredenen en daarmee niet-waar, evenals alles wat dualistisch is 🙂

Zelfacceptatie is accepteren hoe ik mij hiernu voel

Hoe weet ik nou wat de oorzaak is van een energetische blokkade? Dat weet ik niet en kan ik ook niet weten. Het is gewoon onmogelijk om te weten wat de oorzaak van een energetische blokkade is. Ik weet het gewoon niet en daar voel ik mij machteloos bij. Ik ben dus niet bij machte om een energetische blokkade op te lossen, omdat ik niet kan weten wat de oorzaak ervan is. Het zou een overtuiging kunnen zijn, maar ik zou ook mijn buurvrouw – die vaak gestrest is – kunnen voelen. Kortom, zolang ik ervan uit blijf gaan dat een overtuiging de oorzaak is van een energetische blokkade, bied ik weerstand en houd ik de energetische blokkade alleen maar in stand.

Inherent aan de bewustwording dat ik de oorzaak van mijn energetische blokkades niet kan weten, ervaar ik een licht gevoel van machteloosheid in mijzelf. Een gevoel van machteloosheid dat ik werkelijk niet kan bepalen hoe ik mij voel. Zelfacceptatie bestaat dus uit het werkelijk accepteren hoe ik mij hiernu voel, ongeacht hoe ellendig, kut of verschrikkelijk dat wel niet is. Daar heb ik nog steeds moeite mee merk ik. ~ lzv