Ik kan zelf bepalen hoe ik mij voel → dat waar?

Leestijd: 4 minuten

14:00 – De lichamelijke spanning en energetische blokkades die ik in mijn buikregio ervaar worden gecreëerd en in stand gehouden door een waslijst aan overtuigingen. Ik heb er al een flink aantal onderzocht, doorzien en losgelaten, maar regelmatig verschijnt er een nieuwe overtuiging – waar ik nog sterk in geloof – op het toneel. Deze keer is het de overtuiging ‘ik kan zelf bepalen hoe ik mij voel’, welke ik vannacht heb uitgewerkt met behulp van de volgende deelvragen:

 1. Waarom wil ik zelf bepalen hoe ik mij voel?
 2. Waarom geloof ik dat ik zelf kan bepalen hoe ik mij voel? Hoe bepaal ik zelf hoe ik mij voel?
 3. Welke middelen gebruik ik om zelf te bepalen hoe ik mij voel? Wat levert mij dat op? Wat probeer ik te bereiken? Kan dat überhaupt?

Hieronder zal ik kort mijn bevindingen per deelvraag beschrijven.

Waarom wil ik zelf bepalen hoe ik mij voel?

Ik wil zelf bepalen hoe ik mij voel, omdat ik dan controle heb over het leven, over mijzelf en hoe ik het leven ervaar. Als ik bepaal hoe ik mij voel, dan kan ik zelf bepalen hoe ik het leven ervaar en wat er gebeurt. Aan de ene kant kan ik dan bepalen dat ik nare, vervelende en pijnlijke ervaringen niet hoef te voelen, en aan de andere kant kan ik fijne, prettige en goede ervaringen creëren voor mijzelf. Anders gezegd, ik kan zelf bepalen of ik pijnlijke emoties en gevoelens wil voelen of dat ik kies voor fijn, prettige en warme gevoelens, zodat ik mij altijd goed kan voelen en geen pijn (meer) hoef te voelen. Kortom, ik hoef pijnlijke ervaringen niet te ervaren, omdat ik zelf mijn eigen geluk kan bepalen. Ik kan zelf bepalen of ik gelukkig ben. Deze alinea is natuurlijk niet-waar, maar het uitgangspunt voor verder zelfonderzoek 🙂

Waarom geloof ik dat ik zelf kan bepalen hoe ik mij voel? Hoe bepaal ik zelf hoe ik mij voel?

Ik kan weerstand bieden tegen emoties, gevoelens, sensaties, pijnen, spanningen, etc. Ik kan ze onderdrukken, blokkeren en verdringen, maar ik kan ze nooit laten verdwijnen. Ik kan ze uitstellen, maar de prijs die ik hiernu betaal is (heftige) lichamelijke spanning, pijn en lijden. Ik zal nooit gelukkig kunnen zijn/worden als ik weerstand bied tegen emoties, gevoelens, sensaties, pijnen, spanningen, etc. Never nooit niet. Dat wat verschijnt is onderdeel van het Geheel en ‘ik’ ben in werkelijkheid het Geheel dus wijs ik (lees: het ego) ‘mijzelf’ af. Ik (lees: het ego) wijs dus af wat er in ‘mij’, aan ‘mij’ en als ‘mij’ verschijnt.

Feitelijk kan ik bepalen wat ik voel, alleen is het keuzemenu vrij beperkt, haha. Optie 1: ik ervoor om tijdelijk (heftige) pijnlijke emoties, gevoelens, spanningen, etc. te voelen. Optie 2: of ik kies ervoor om deze uit te stellen en langdurige lichamelijke spanning, pijn en lijden te ervaren met een gevoel van schijncontrole – dit wordt ook wel de illusie van controle genoemd. In ieder geval zal ik nooit gelukkig en tevreden kunnen zijn/worden door mijn pijnlijke emoties, gevoelens, sensaties, pijnen, spanningen, etc. uit te stellen en te onderdrukken, blokkeren en/of verdringen. Gelukkig zijn/worden vanuit zelfafwijzing is onmogelijk en uitgesloten.

Verder kan ik goede gevoelens creëren en nastreven – zie ook dit bericht, maar het effect hiervan is ook maar tijdelijk. Ik heb immers steeds nieuwe ervaringen nodig om mij goed te voelen, waardoor ik steeds afhankelijk ben én blijf van nieuwe ervaringen, en kan daarom nooit werkelijk gelukkig en tevreden als ‘staat van Zijn’ bereiken. Ik probeer namelijk wederom vanuit zelfafwijzing en non-acceptatie gelukkig te zijn/worden, maar dat is dus onmogelijk en uitgesloten.

Welke middelen gebruik ik om zelf te bepalen hoe ik mij voel? Wat levert mij dat op? Wat probeer ik te bereiken? Kan dat überhaupt?

Ik geloof dat ik de volgende middelen heb om pijnlijke emoties, gevoelens, sensaties, pijnen, spanningen en blokkades te controleren en naar mijn hand te kunnen zetten → ik kan zelf bepalen hoe ik mij voel = een leugen 😉

 • Ik kan me ertegen verzetten.
 • Ik kan ze onderdrukken.
 • Ik kan ze verdringen.
 • Ik kan ze proberen op te lossen (= mij ertegen verzetten).
 • Ik kan ze afwijzen.
 • Ik kan ze manipuleren.
 • Ik kan ze sturen.
 • Ik kan ze veranderen.
 • Ik kan ze duwen en trekken.
 • Ik kan ze dwingen en forceren.
 • Ik kan weerstand tegen ze bieden.

Het lijkt alsof ik (lees: het ego) een heel arsenaal aan middelen tot mijn beschikking heb, maar in feite komt het neer op één middel: energie blokkeren. Het enige wat energie blokkeren mij hiernu oplevert is het tijdelijk uitstellen van emotionele pijn, de ervaring van schijncontrole en een langdurige ervaring van lichamelijke spanning, pijn en lijden. Dus de oorspronkelijke strategie om emotionele pijn te verminderen of teniet te doen werkt niet, sterker nog, ik vererger en verleng de ervaring van pijn en lijden alleen maar. Iedere vorm van pijn onderdrukken, verdringen, blokkeren, etc. leidt tot MEER en LANGER pijn en lijden. Ik kan geen enkele vorm van pijn vermijden of eraan ontsnappen. Ik kan pijn alleen maar liefdevol verwelkomen, omarmen en accepteren.

Een goed gevoel creëren, nastreven en verlengen

Verder geloof ik dat 1) ik een goed gevoel kan creëren en nastreven, en 2) zelfs een goed gevoel kan verlengen als ik dat hiernu ervaar. Ik kan een goed gevoel creëren en nastreven door energie hiernu te blokkeren en daarmee een probleem creëren dat ik hiernu nog iets niet heb/ervaar, maar wel kan krijgen/ervaren als ik het nastreef. Een goed gevoel creëren en nastreven is feitelijk niets anders dan mijzelf een worst voorhouden, waarbij ik mijn aandacht en focus verschuif van het NU – waarin ik mij niet gelukkig en tevreden voel – naar een ingebeelde toekomst van goed gevoel en deze probeer te bereiken.

Een goed gevoel lijkt verlengd te kunnen worden door een ervaring steeds extremer te maken en de zintuigen steeds meer bloot te stellen aan prikkels. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: seks, drugs, alcohol, gokken en veel eten. Een goed gevoel verlengen lijkt de overtreffende trap te zijn van een goed gevoel creëren en nastreven. Daarom zal ik (lees: het ego) nog meer energie, controle, manipulatie, dwang, etc. in het verlengen van het goede gevoel moeten stoppen om een bepaald ‘resultaat’ te behalen.

Het creëren, nastreven en verlengen van een goed gevoel werkt volledig averechts, omdat het effect tijdelijk is en ik mij nog steeds ongelukkig en ontevreden voel. Een goed gevoel creëren, nastreven en verlengen is een uitdrukking van zelfafwijzing en leidt tot op middellange en lange termijn tot niets. Feitelijk zijn wij allemaal verslaafd aan het creëren en nastreven van goede gevoelens. Het onophoudelijk creëren en nastreven van goede gevoelens wordt in de egostaat ‘gelukkig zijn’ genoemd. Ik noem het jezelf voor de gek houden. ~ lzv