Liefde kan alleen voortkomen uit zelfacceptatie

Leestijd: 3 minuten

20:00 – In dit bericht schrijf ik vrij op wat in mijn beleving naar onvoorwaardelijke Liefde (verder: Liefde) zou kunnen wijzen. Ik schrijf nadrukkelijk ‘zou kunnen wijzen’ omdat Liefde nooit in een concept van het ego/het denken kan worden gevat. Ik kan nooit op een directe manier uitdrukken of verwoorden wat Liefde is, omdat ik Liefde daarmee eindig, relatief en voorwaardelijk maakt. Eigenschappen die in mijn beleving nou net niet bij Liefde horen, maar juist kenmerkend zijn voor egoliefde, haha.

Liefde is…

Liefde is vormloos. Liefde is een energie die geen eisen of voorwaarden stelt aan hoe iets zou moeten zijn of hoe iets zou moeten gebeuren. Liefde is een ‘gevende’ energie. Liefde is vrij van elke vorm van angst. Liefde en angst gaat niet samen, net zoals Liefde en haat niet samengaan. Liefde is onafhankelijk, vrij en vormloos. Liefde is niet te vatten in woorden, ideeën of concepten.

Liefde is vrij van oordeel. Liefde is vrij van ‘denken iets nodig te hebben’. Liefde is onafhankelijk. Liefde kan nooit onderdeel zijn van een spel tussen mensen. Liefde is geen onderdeel van het ego – het ego kent geen Liefde. Liefde stelt geen voorwaarden of eisen. Liefde kent geen voorkeuren. Liefde maakt geen onderscheid. Liefde dwingt niet, maar laat zich ook niet dwingen. Liefde is onafhankelijk en kan nooit onderdeel zijn van afhankelijkheid in welke vorm dan ook. Liefde is onpartijdig en voorkeurloos. Liefde maakt geen onderscheid tussen mensen of wat dan ook. Liefde ‘neemt’ nooit en kan ook niet ‘nemen’. Liefde kan nooit worden gegeven met voorbedachte rade of redenen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op Liefde. Liefde is geen bezit en kan niet gegrepen, gevat, gepakt of vastgehouden worden.

Liefde betekent niet dat alles maar goed is en dat er geen grenzen zijn/bestaan. Liefde betekent ook niet dat ik niet voor mijzelf hoef op te komen of dat ik anderen niet hoef aan te spreken op hun gedrag.

Liefde is de universele energie van het bestaan. Liefde is de motor van het bestaan, datgene waar alles op draait. Liefde is het simpelste wat er bestaat.

Liefde kan alleen voortkomen uit zelfacceptatie. Zolang ik ‘mijzelf’ blijf afwijzen, blijf ik voorwaarden stellen aan Liefde en zal ik altijd iets terug willen als ik Liefde (lees: egoliefde) geef. Liefde is de uitdrukking van zelfacceptatie en ‘mijzelf’ zijn, alleen betekent het niet dat anderen mij en ‘wat er uit mij komt’ altijd even leuk zullen vinden. Anderen (lees: ego’s) zullen wat ik zeg en hoe ik mij gedraag niet altijd als liefdevol bestempelen en ervaren.

Liefde oordeelt en veroordeelt niet. Liefde kan dus nooit uit het ego voortkomen, omdat Liefde nooit voorwaardelijk kan zijn. Liefde kan nooit voortkomen uit zelfafwijzing, omdat het dan altijd voorwaardelijke en afhankelijke egoliefde is.

Egoliefde is angst verpakt als ‘liefde’

Wat het ego ‘liefde’ noemt is angst verpakt als ‘liefde’. Het ego kent alleen voorwaardelijke, angstige egoliefde dat in werkelijkheid geen Liefde is.

Het ego weet niet wat Liefde is, omdat het Liefde altijd in een vorm/concept probeert te gieten, bijvoorbeeld:

  • Je moet rekening met mij houden.
  • Je moet lief voor mij zijn.
  • Je moet dit of dat voor mij doen.
  • Als je van me houdt, dan doe je dat niet.
  • Ik moet ‘liefde’ terug ontvangen als ik ‘liefde’ geef.
  • Ik heb een idee wat ‘liefde’ is en hoe dat eruit zou moeten zien.
  • Ik heb ‘liefde’ nodig, dus ik geef alleen ‘liefde’ als ik er ook ‘liefde’ voor terugkrijg.

Wat het ego ‘liefde’ noemt is onderdeel van wederzijdse afhankelijkheid, en komt voort uit zelfafwijzing en is per definitie voorwaardelijk.

Egoliefde kan onmogelijk Liefde zijn

Ik kan dus niet zeggen of verwoorden wat Liefde is of inhoudt, omdat elke vorm, concept of idee Liefde beperkt, voorwaardelijk en afhankelijk maakt. Liefde is wie ik in werkelijkheid ben en ‘wat er uit mij komt’. Ik ben Liefde en ik druk mijzelf uit als Liefde als ik ‘mijzelf’ volledig accepteer. Echter, Liefde is voor ego’s zeer confronterend en bedreigend, en ze zullen dan ook alles doen om Liefde aan te vallen en proberen te vernietigen. Ego’s weten niet wat Liefde is en hebben er totaal geen ervaring mee, omdat ego’s ideeën hebben over hoe ‘liefde’ eruit hoort te zien en aan welke voorwaarden het zou moeten voldoen. Egoliefde kan dus onmogelijk Liefde zijn. ~ lzv

Een reactie op “Liefde kan alleen voortkomen uit zelfacceptatie

Reacties zijn gesloten.