Wat is gehechtheid? Wat betekent gehecht zijn aan iets?

Leestijd: 3 minuten

22:00 – Ik kan alleen positief of negatief gehecht zijn aan objecten van het ego/het denken (verder: het ego). Objecten van het ego zijn gedachten die zich voordoen als woorden – stemmen en/of commentaar – of mentale beelden/plaatjes. Door identificatie met een verschijning in Bewustzijn ontstaat er een object, een creatie van iets uit niets. Dit gebeurt als volgt:

 • Het ego bestempelt een verschijning in Bewustzijn → er is hier nog geen sprake van een probleem en/of gehechtheid.
 • Het ego oordeelt over de verschijning op basis van overtuigingen, ideeën en voorwaarden waaraan ‘het’ of ‘iets’ moet voldoen → er is een object ontstaan; een interpretatie van een verschijning in Bewustzijn.
 • Het ego veroordeelt het object → het oordeel moet een positief of negatief gevolg hebben. Het oordeel heeft dus een consequentie voor het object, hetzij alleen in gedachten of ook in handelen.

Let op: ik kies er in de rest van dit bericht voor om ‘mijn interpretaties van verschijningen in Bewustzijn’ en ‘verschijningen’ door elkaar te gebruiken en het woord ‘objecten’ achterwege te laten in verband met de leesbaarheid 🙂

Gehechtheid, betekenis en context

Zodra ik over iets oordeel ben ik er positief of negatief aan gehecht. Ik heb namelijk een voorkeur voor wat er met mijn interpretaties van verschijningen in Bewustzijn dient te gebeuren. Ik heb voor- en afkeuren voor innerlijke verschijningen, maar ook voor uiterlijke verschijningen en voor verschijningen die ‘uit mij komen’ in de vorm van communicatie en gedrag.

Ik ben gehecht aan iets of iemand omdat ik geloof dat mijn interpretatie van een verschijning in Bewustzijn waar is en dus betekenis heeft. Ik ervaar emotionele energie bij datgene waar ik in geloof en daarmee krijgt een verschijning betekenis binnen een context. Zonder emotionele energie heeft een verschijning geen betekenis, maar is het gewoon een ‘lege’ of loze gedachte die ik heb.

Ik ben niets anders dan gehechtheid

Gehechtheid heeft te maken met ergens belang aan hechten. Zodra ik ergens gehecht aan ben, heb ik een voorkeur wat ermee moet gebeuren. Ik geloof dat oordelen en veroordelen mij direct iets oplevert: minder pijn of meer plezier en geluk. Gehecht zijn is dus een uitdrukking van voor- en afkeuren voor dat wat verschijnt in Bewustzijn, voor de verschillende aspecten van het Leven. Het zelf (lees: het ego) is een uitdrukking van voor- en afkeuren voor dat wat verschijnt in Bewustzijn, voor Dat Wat Is, voor het Leven. Ik ben niet alleen gehecht aan dit of dat. Nee, ik ben gehechtheid zelf, ik ben niets anders dan gehechtheid, ik ben de uitdrukking van gehechtheid. Ik ben één en al gehechtheid.

Ik ben verslaafd aan gehechtheid

Omdat ik gehecht ben aan mijn interpretaties van verschijningen in Bewustzijn blijven ze (voort)bestaan. Ik ben gehecht aan de emotionele energie die deze verschijningen met zich meebrengen en die ik in mijzelf ervaar. Mijzelf bevrijden van gehechtheid is hetzelfde als spiritueel ontwaken, maar waar ik gehecht aan ben is niet iets wat ik heb, maar wat ik ben. Ik ben verslaafd aan emotionele energie en het ervaren van een gevoel van een zelf; ik ben verslaafd aan gehechtheid.

Waar ben ik aan gehecht?

Ik ben gehecht aan verschijningen die ik waarneem in mijzelf, verschijningen die ik waarneem buiten mijzelf en verschijningen die ‘uit mij komen’ in de vorm van communicatie en gedrag.

Gehechtheid aan interne verschijningen

 • Emoties, gevoelens en andere lichaamssensaties.
 • Lichamelijke spanningen.
 • Denken, begrijpen, verklaren, etc.
 • Het gevoel te leven.
 • Het gevoel een zelf te hebben/ervaren → het energetisch lichaam.
 • Het lichaam.
 • Ervaringen (hoort ook bij extern).

Gehechtheid aan externe verschijningen

 • Geld.
 • Personen.
 • Poezen.
 • Dingen, producten, eigendommen, etc.
 • Eten en drinken.
 • Ervaringen (hoort ook bij intern).

Gehechtheid aan ‘wat er uit mij komt of wil komen’

 • Wat ik zeg of wil zeggen.
 • Hoe ik mij gedraag of wil gedragen.

Het loslaten van gehechtheid

Het loslaten van gehechtheid betekent dat ik mijn voor- en afkeuren voor verschijningen in Bewustzijn – en dus voor hoe het Leven in/aan mij verschijnt – opgeef. Dat ik inzie dat alle oordelen en veroordelingen betekenisloos en nutteloos zijn en bovendien averechts werken. Stoppen met oordelen en veroordelen betekent dat ik geen energie meer stop in datgene waar ik altijd in heb geloofd. Ik kies ervoor om datgene waar ik altijd in heb geloofd los te laten. Ik kies ervoor om een deel van mijn voor- en afkeuren voor het Leven op te geven. Ik kies ervoor om een deel van mijzelf (lees: het ego) af te laten sterven en voorgoed te laten verdwijnen. Dit is wat het betekent om gehechtheid los te laten. ~ lzv