De beste manier om mijzelf te beschermen is mijzelf niet beschermen

Leestijd: 3 minuten

20:00 – Het ego is een uiting van wantrouwen. Het ego is een uiting van angst. Het ego is een uiting van zelfafwijzing. Het ego is een uiting van niet-Liefde. Het ego an sich is dus niet te vertrouwen. Alle mensen identificeren zich met het ego en zijn daarmee dus niet te vertrouwen, omdat a) ze altijd – bewust of onbewust – geloven iets nodig te hebben en b) ze hun zelfgevoel ontlenen aan datgene waar ze in geloven; ze zijn dus bereid om alles te doen om dat zelfgevoel in stand te houden en te versterken.

Ondanks dat ego’s van anderen in essentie niet te vertrouwen zijn, betekent dat niet dat ik ze dáárom niet kan vertrouwen. Ik weet dat ego’s van anderen niet te vertrouwen zijn, maar juist daarom kan ik ze vertrouwen door mijzelf en het Leven 100% te vertrouwen.

Hoe kan ik mijzelf het beste beschermen tegen ego’s van anderen?

Hoe kan ik mijzelf het beste tegen de ego’s van anderen beschermen? Dat is door volledig mijzelf te zijn hiernu en altijd 100% op mijzelf te vertrouwen. Als ik mijzelf probeer te beschermen via het anticiperen op situaties en het scannen op gevaar in de ‘buitenwereld’, dan wantrouw ik mijzelf en wijs ik mijzelf – en daarmee de Liefde die ik ben – af. Dit levert hiernu direct pijn op in de vorm van een energetische blokkade, lichamelijke spanning, stress, angst en niet-Liefde (lees: irritatie, boosheid of haat).

De beste bescherming is dus geen bescherming. De beste bescherming is 100% op mijzelf – en dus het Leven – vertrouwen dat ik moeilijke en lastige situaties aankan, dat ik de confrontatie aankan én durf te gaan ook al kan dat – in theorie – tot mijn fysieke dood leiden. Ik kan altijd gepast, adequaat en verstandig reageren in moeilijke en lastige situaties. Ik moet dus altijd bereid zijn om te sterven in moeilijke en lastige situaties, alleen dan kan ik 100% mijzelf zijn.

Het ego doet zichzelf en anderen altijd pijn/kwaad

Er zijn altijd mensen die mij – bewust of onbewust – kwaad willen doen, omdat ze zich identificeren met het ego. Het ego wil kwaad doen, het ego wil voort blijven bestaan, het ego heeft altijd iets nodig en doet zichzelf én anderen daarom altijd kwaad en pijn, hoe klein het kwaad/de pijn ook is. Het ego is afhankelijk van anderen, het heeft altijd dingen nodig van anderen, het kan niet onafhankelijk en op zichzelf bestaan en zal daarom altijd destructief zijn en het zal altijd pijn en lijden veroorzaken, omdat het ten diepste gelooft dat het onvolkomen en gebrekkig is en iets nodig heeft om zich compleet en gelukkig te voelen. Het ultieme recept voor veel drama, haha.

Mijzelf beschermen en wapenen heeft geen enkele zin en werkt averechts

De beste response op haat is altijd Liefde. De beste response op een aanval is altijd een reactie vanuit ‘inner-weten’ en Liefde. De beste response is altijd mijzelf, het Geheel en het Leven vertrouwen. De beste response is altijd Liefde en een ontwapenende houding. Een ontwapende en onbeschermde houding is gebaseerd op innerlijke kracht, vertrouwen, Liefde en ‘inner-weten’. Een onbeschermde en ontwapende houding is vrij van angst, wantrouwen en controle. Bij een onbeschermde en ontwapende houding ben ik bereid om emotionele en fysieke pijn te ervaren (mocht dat nodig zijn). Het is een houding waarbij ik altijd bereid ben het risico te nemen dat ik hiernu kan sterven, omdat ik ‘inner-weet’ dat mijzelf beschermen en wapenen geen enkele zin heeft én averechts werkt.

Het ego kiest altijd voor zwakkeren of de zwakste plek van mensen

Een beschermende houding waarbij ik mij inferieur gedraag of waarbij ik uit probeer te stralen dat niemand me kan raken, straalt angst uit – voor wie dat kan zien tenminste 😉 Je kan de angst bijna ruiken en het ego reageert instinctief op angst van anderen. Het ego pakt altijd zwakkeren of de zwakste plek van mensen, omdat die een makkelijk doelwit zijn. Het ego zoekt vaak – zo niet altijd – de weg van de minste weerstand en probeert datgene te krijgen wat het denkt nodig te hebben op de makkelijkste manier. Het ego zal niet snel een confrontatie aangaan met iemand die gelooft in zichzelf, die vertrouwen heeft in zichzelf en die niet bang is om te sterven, omdat het ego bij zo’n confrontatie een groter risico op schade/pijn loopt. Het ego kiest – bewust of onbewust – zwakkeren uit die zichzelf proberen te beschermen en wapenen met allerlei strategieën, houdingen en trucjes.

De beste manier om mijzelf te beschermen is mijzelf dus niet beschermen, maar het vertrouwen in mijzelf en het Leven hebben om altijd een confrontatie aan te gaan indien nodig. Om altijd bereid te zijn om te sterven hiernu indien nodig. Dit is een houding van innerlijke kracht, vertrouwen, Liefde en geloven in mijzelf, vertrouwen op mijzelf en opkomen voor mijzelf. ~ lzv