Notitie

Perfectionisme is een keiharde vorm van zelfafwijzing en zelfveroordeling

Leestijd: < 1 minuut

Ik kan weinig tot niets leren als ik alles perfect en foutloos probeer te doen. Omdat ik zulke hoge eisen en voorwaarden stel aan mijn gedrag, handelen en ‘wat er uit mij komt’, veroordeel ik mijzelf tot stilstand en een zeer beperkte ervaringsruimte in het Leven. Ik vertoef in deze zeer beperkte ervaringsruimte én blijf er bovendien stug aan vasthouden, omdat ik ten diepste bang ben om keihard te falen. De schijnzekerheid, schijnveiligheid en schijncontrole die ik daaraan ontleen wegen niet op tegen de keiharde zelfafwijzing en zelfveroordeling dat ik van mijzelf geen fouten mag maken, waardoor ik weinig tot niets kan leren en mijzelf niet verder kan ontwikkelen. Perfectionisme is één van de meest harde vormen van zelfafwijzing en zelfveroordeling die er in mijn beleving bestaat. ~ lzv