Het denken doet niks, leert niks en begrijpt niks

Leestijd: 2 minuten

10:30 – Onlangs kwam ik een interessant bericht tegen in het dagboek van Edwin dat mij erg raakte. Hierin staan een aantal belangrijke inzichten en conclusies over (de aard van) het denken:

“Het denken doet dus niks, het leert niks, begrijpt niks. Doen of controleren via het denken is zinloos, onmogelijk. Leren/dingen begrijpen is een functie van de hersenen, het onbewuste. Daarom kunnen we alleen leren van onze eigen fouten, via eigen ervaringen of via kennis die we opdoen van anderen.

Denken is een middel om kennis over te dragen van de ene naar de andere persoon (zoals een boek!) dat is zijn enige echte functie. Communicatie. Met die kennis kunnen de hersenen leren, maar daar heb je geen controle over (via het denken).

Het denken is slechts een reactie of visualisatie op processen in de hersenen. Die processen hebben we op korte termijn geen invloed op (alleen door te trainen kunnen we die processen enigszins veranderen).” ~ Edwin – Het geheim van verlicht zijn

De kern van de eerste alinea is dat het denken an sich niets voorstelt, omdat het denken geen vermogen heeft om dingen te leren, dingen te begrijpen of dingen te controleren. Zoals Edwin aangeeft is ‘leren’ een vermogen van de hersenen en het onbewuste in het bijzonder. Ik kan mij wel voorstellen dat het denken ook een middel is om iets vanuit meerdere perspectieven te bekijken en benaderen, waardoor ik het makkelijker kan begrijpen met/via het onbewuste. Bijvoorbeeld als ik zelfonderzoek doe of een klusje doe waarbij ik berekeningen moet maken of een raadsel in een escape room die ik moet oplossen. In deze gevallen is denken een tijdelijk en handig hulpmiddel, maar verder niets.

Gek genoeg heb ik altijd geloofd dat het stug herhalen van informatie die ik wilde leren altijd via het denken ging – ik geloofde dat ik met het denken leerde. Ik heb mijzelf ontzettend gedwongen en pijn gedaan om vanuit de angst om te falen informatie te herhalen en in mijn hoofd te krijgen. Heel vermoeiend allemaal.

Het denken heeft een bijzonder vermogen

In de tweede alinea trekt Edwin de conclusie dat het denken alleen een middel is om kennis over te dragen van de ene naar de andere persoon. Graag zou ik hier nog aan toe willen voegen dat het denken dus ook een onderzoekende en analyserende functie heeft om bijvoorbeeld dingen vanuit meerdere perspectieven te bekijken, te analyseren, te beoordelen en conclusies uit te trekken. Uiteraard zijn de bevindingen van het denken niet waar, maar dat doet niets af aan het bijzondere vermogen van het denken.

In de laatste alinea stelt dat het denken slechts een reactie of visualisatie is op processen in de hersenen. Anders gezegd, het denken heeft input nodig om te kunnen functioneren. Zonder input van de hersenen kan het niets analyseren, beoordelen en concluderen. De mooiste kracht van het denken vind ik om oorzaak en gevolg met elkaar te verbinden en op basis daarvan een conclusie te trekken. Dat is echt schitterend en geweldig, ware het niet dat de aannames, veronderstellingen en conclusies allemaal altijd onwaar zijn. ~ lzv