Het gevolg van de eerste oorzaak van identificatie → wie ben ik?

Leestijd: 2 minuten

19:00 – Ik ben bezig met het onderzoeken wat het betekent als ik zeg “ik identificeer mij met het ego.” Tijdens het uitwerken kwam ik tot de deelconclusie dat het gevolg van de allereerste oorzaak van identificatie de vraag ‘wie ben ik?’ is. Met deze vraag heb ik mij – bewust of onbewust – al mijn hele leven bezig gehouden. Al van kleins af aan wilde ik weten en begrijpen wie ik ben, omdat ik geloofde meer kans van slagen te hebben in de wereld én een grotere kans om te overleven. Ik moet mijn omstandigheden, mijzelf en het Leven controleren, teneinde mijn overlevingskansen te groten. Ik moet weten wie ik ben, want anders ga ik (misschien) dood → angst voor de dood.

De zoektocht van het ego naar zichzelf

De grote grap is dat ‘ik’ niet wilde weten wie ik was, maar dat het ego vanaf het allereerste begin wilde weten wie het is – in de veronderstelling dat het ego cognitief kan weten wie het is. De drang van het ego om te weten wie het is, is een controlemechanisme dat naar buiten is gericht om de wereld van afgescheidenheid te onderzoeken en op zoek te gaan naar zichzelf – wie het ego is.

Ik heb altijd geprobeerd om erachter te komen wie ik ben door op zoek te gaan in de wereld van afgescheidenheid, maar die hele zoektocht heeft nooit iets met ‘mij’ te maken gehad. Het is een zoektocht van het ego naar zichzelf, haha. Het is het ego dat wil weten wie het is, wat het wil, wat het kan, etc. Het is het ego dat altijd bang was om enerzijds fysiek dood te gaan en anderzijds zichzelf cognitief niet meer waar te kunnen nemen. Het is het ego dat in een richting is gaan zoeken waar niets te vinden is. Het is het ego dat in een richting is gaan zoeken waar nooit een antwoord verkregen kan worden op de vraag ‘wie ben ik?’.

Het antwoord is niet te vinden in de wereld van afgescheidenheid

In plaats van het verkrijgen van een bevredigend antwoord identificeerde ik (lees: het ego) mij alleen maar met meer overtuigingen, concepten, ideeën, gedachten, etc. gelovend dat ze werkelijk iets zeggen over wie ik ben. En nog steeds heb ik geen bevredigend antwoord, omdat het antwoord niet in de wereld van afgescheidenheid te vinden is. Het antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ is niet te vinden in de wereld van woorden, taal en concepten (lees: het denken). ‘Dat Wat Ik Ben’ omvat de wereld van afgescheidenheid in eenheid en is niet te kennen via het denken. Om ‘mijzelf’ te kennen zal ik mijn identificatie met het denken dus volledig los moeten laten. ~ lzv