Wat houdt een behoefte hebben in? (een eerste verkenning)

Leestijd: 2 minuten

22:30 – ‘Verlichten’ zeggen vaak dat mensen die zich met het ego identificeren voortdurend ‘denken iets nodig te hebben’. Deze mensen ervaren die behoeften ook echt, maar in werkelijkheid komen ze voort uit het geloof in overtuigingen die niet waar zijn. De afgelopen zeven maanden ben ik ook op flink wat egobehoeften gestuit die voortkwamen uit overtuigingen die ik geloofde over mijzelf en de wereld – mijn zogenaamde zelfbeeld en wereldbeeld. Aan de andere kant heb ik ook gemerkt ik ook wezenlijke behoeften heb, zoals bijvoorbeeld mijn behoefte aan rust en stilte. De afgelopen twee maanden ben ik bijvoorbeeld druk bezig geweest om voor mijzelf op te komen en de geluidsoverlast van mijn buurman van twee huizen verderop en van mijn bovenburen aan te pakken. Daarnaast vind ik het bijvoorbeeld fijn om een knuffel te krijgen, lichamelijk contact te hebben en te vrijen met een vrouw. Zijn dat dan ook allemaal egobehoeften en ‘denken iets nodig te hebben’?

Op dit moment heb ik het volgende onderscheid gemaakt in behoeften nadat ik de piramide van Maslow heb onderzocht vanuit het ego perspectief en vanuit het absolute perspectief van het Geheel. Natuurlijk kan ik niet weten welke behoeften een ‘Verlichte’ (nog) allemaal heeft, maar een flink aantal behoeften in de motivatietheorie van Maslow zijn echt typisch egogemotiveerd. In ieder geval, ik heb op basis van mijn bevindingen de volgende onderverdeling van behoeften gemaakt:

  • Fysiologische of biologische behoeften: deze behoeften zijn aangeboren en noodzakelijk voor het in stand houden het lichamelijk evenwicht – ook wel homeostase van het organisme genoemd – en de biologische overleving.
  • Egobehoeften of psychische behoeften: deze behoeften hebben een psychische oorsprong en komen voort uit de overtuigingen die ik hiernu geloof → ‘ik denk iets nodig te hebben’. Ik kan mij overigens bewust of onbewust zijn van mijn egobehoeften, en indien ik mij er bewust van ben kan ik wel of niet besluiten om er actief naar te handelen. Ik kan bijvoorbeeld ergens een sterk verlangen naar hebben, omdat ik geloof dat ik het hiernu nodig heb/mis en er vervolgens naar streven.
  • Wezenlijke of intrinsieke behoeften: deze behoeften komen voort uit de aard van mijn wezen (karakter en hoe ik in elkaar zit → is dus niet hetzelfde als mijn persoonlijkheid). Ik ben er nog niet helemaal uit of deze behoeften aangeboren zijn of zich (verder) ontwikkelen in mijn leven of wellicht een combinatie van beiden is.

Ik merk dat er veel theorieën zijn over menselijke behoeften en hoe ons gedrag wordt gemotiveerd, en dat het dus een complex thema is om uit te zoeken. Ik stuitte al vrij snel op het welbekende ‘nature versus nurture’ debat en ik dien mij eerst verder te verdiepen in een aantal theorieën over dit onderwerp. Een groot gedeelte van de behoeften in de piramide van Maslow kan ik overigens zo wegstrepen, omdat ik daarvan zeker weet dat het egobehoeften zijn en niets met ‘mij’ te maken hebben. Die ga ik later in een ander bericht behandelen en beschrijven. ~ lzv