Wie ben ik? → Ben ik …? → Kan ik het tegendeel bewijzen?

Leestijd: 6 minuten

17:30 – In het ‘nature versus nurture’ debat, oftewel de discussie over aanleg of opvoeding (omgeving), proberen wetenschappers te verklaren waarom ik eruit zie zoals ik zie en waarom ik mij gedraag zoals ik mij gedraag. Kortom, al bijna 100 jaar proberen wetenschappers een verklaring te vinden voor mijn uiterlijk, karakter, gedrag, eigenschappen, kenmerken, etc. en het is ze nog steeds niet gelukt. Ik ben op dit moment het boek ‘De appel en de boom’ van René Kahn aan het lezen waarin duidelijk wordt dat de gangbare opvatting steeds meer richting aanleg én opvoeding (omgeving) gaat in plaats van aanleg óf opvoeding.

In tegenstelling tot de wetenschappers van het aanleg of opvoeding debat probeer ik geen verklaring te vinden waarom ik ben wie ik ben of wat mij maakt tot wie ik ben, maar er ‘gewoon’ achter te komen wie ik ben. Het verschil is dat ik geen verklaring probeer te vinden voor datgene waarvan ik geloof dat ik dat ben, maar dat ik kritisch onderzoek of ik datgene überhaupt wel kan zijn. En dit probeer ik te realiseren door het tegendeel ervan te bewijzen, waarmee datgene wat ik geloof te zijn als absoluut onwaar kan worden gekwalificeerd. Dat kan ik dan loslaten en vervolgens mijn zoektocht naar het antwoord op de vraag “wie ben ik?” hervatten.

Wie of wat ben ik absoluut niet?

De afgelopen maanden heb ik veel nieuwe dingen ontdekt en inzichten opgedaan, alleen heb ik nooit de moeite genomen om vast te stellen wie of wat ik in ieder geval niet kan zijn. Hieronder staan alle vragen waarvan ik mij heb voorgenomen om daar een antwoord op te vinden. Deze vragen zal ik individueel behandelen en proberen het tegendeel ervan te bewijzen, waarna ik de vraag met ‘nee’ kan beantwoorden en verder kan gaan. Om één van de onderstaande vragen met ‘ja’ te kunnen beantwoorden dient het onderzoeksobject te voldoen aan de criteria van Waarheid die ik eerder heb opgesteld. Grofweg komt het erop neer dat wie of wat ik ben onveranderlijk, onvergankelijk, onbegrensd, oneindig en niet-relatief dient te zijn. Het enige wat aan deze toetscriteria lijkt te voldoen is Bewustzijn, maar dat kan ik alleen zeker weten als ik alles heb onderzocht, te beginnen met de onderstaande vragen 🙂

 • Ben ik een gedachte?
 • Ben ik de stem in mijn hoofd?
 • Ben ik de emoties en gevoelens?
 • Ben ik de kennis?
 • Ben ik het denken?
 • Ben ik de hersenen?
 • Ben ik het lichaam?
 • Ben ik de zintuigen?
 • Ben ik de eigenschappen, kenmerken en vaardigheden?
 • Ben ik het karakter?
 • Ben ik het verleden?
 • Ben ik het trauma?
 • Ben ik de naam?
 • Ben ik de leeftijd?
 • Ben ik de intelligentie?
 • Ben ik de opvoeding?
 • Ben ik de genen/DNA?
 • Ben ik het gedrag, handelen en ‘wat er uit mij komt’?
 • Ben ik het uiterlijk?
 • Ben ik het spiegelbeeld?
 • Ben ik het zelfbeeld?
 • Ben ik de binnenwereld?
 • Ben ik de buitenwereld?
 • Ben ik de identiteit?
 • Ben ik de eigenwaarde?
 • Ben ik het ego?
 • Ben ik energie?
 • Ben ik het universum?
 • Ben ik een simulatie?
 • Ben ik Bewustzijn?

Ben ik een gedachte?

Gedachten komen en gaan vanuit het niets en ik kan gedachten bewust waarnemen. Ik kan over een gedachte nadenken en mij ermee identificeren (zo ontstaat trouwens ‘de denker’ in ‘mij’), en vervolgens de gedachte weer loslaten. Gedachten verschijnen in ‘mij’ en zijn bovendien veranderlijk, eindig en relatief, omdat ze onderdeel van iets anders en niet op zichzelf (zonder ‘mij’) kunnen bestaan. Als er geen gedachte verschijnt ben ‘ik’ er nog steeds → ik kan dus nooit een gedachte zijn. Ben ik een gedachte? Nee.

Ben ik de stem in mijn hoofd?

Regelmatig heb ik een stem in mijn hoofd die tegen mij praat. Ik kan de stem bewust waarnemen zonder erop te reageren, of ik kan naar de stem luisteren en ermee in gesprek gaan. De stem verschijnt meestal op momenten dat er iets gedaan moet worden of dat er iets ‘belangrijks’ te melden is. De stem verschijnt dus regelmatig in ‘mij’, maar is per definitie nooit constant. Bovendien is de stem afhankelijk van ‘mij’ in zijn voortbestaan; als ik er niet op reageer sterft de stem weg (vergankelijk) en blijf ‘ik’ over. Als er geen stem aanwezig is of verschijnt, dan ben ‘ik’ er nog steeds → ik kan dus nooit de stem in mijn hoofd zijn. Ben ik de stem in mijn hoofd? Nee.

Ben ik de emoties en gevoelens?

Net zoals gedachten komen emoties en gevoelens vanuit het niets. Emoties en gevoelens zijn zo veranderlijk als het weer; het ene moment voel ik mij goed en het andere moment voel ik mij kwetsbaar en geraakt. Emoties en gevoelens kan ik waarnemen, voelen en ervaren en verschijnen dus in ‘mij’. Emoties en gevoelens zijn dus veranderlijk, vergankelijk, relatief en afhankelijk van ‘mij’. Ben ik de emoties en gevoelens? Nee.

Ben ik de kennis?

Kennis is het geheel van overtuigingen, concepten, ideeën, gelegde verbanden, conclusies, etc. die ik als herinneringen in mijn geheugen heb opgeslagen. Kennis heb ik opgedaan in het verleden in een eindeloze hoeveelheid aan ervaringen waarin ik zonder na te denken dingen voor waar heb aangenomen en onbewust verbanden heb gelegd en conclusies heb getrokken.

Kennis projecteer ik (lees: het denken) hiernu de realiteit in en daarmee creëert het denken tegelijkertijd een binnen- en buitenwereld die samen het ego vormen. Deze binnen- en buitenwereld zijn beiden een illusie, een creatie én interpretatie van de ultieme realiteit door het denken.

Ik geloof dat ik kennis = het verleden ben, en ik geloof dat het denken verantwoordelijk is voor het vergaren, verwerken en projecteren van kennis met het geheugen als ondersteunende functie. Ik geloof dus dat ik het denken ben.

Ik kan onmogelijk kennis zijn, omdat kennis onderzocht en vernietigd kan worden. Kennis is dus veranderlijk en vergankelijk en niet constant. Kennis bestaat bovendien uit concepten, ideeën en overtuigingen die per definitie eindig, begrensd en relatief zijn → ik kan dus nooit kennis zijn. Ben ik de kennis? Nee.

Ben ik het denken?

Het denken is het menselijke vermogen om te denken, analyseren, redeneren, oordelen, verklaren, begrijpen, weten, etc. Andere benamingen voor het denken zijn: het intellect, het verstand en de mind. Naast het vermogen om te denken heb ik bijvoorbeeld ook het vermogen om te voelen, ruiken, proeven, zien, lopen, praten, etc. Vermogens zijn altijd onderdeel van iets anders en kunnen niet op zichzelf bestaan = relatief en afhankelijk. Ik kan gebruik maken van een vermogen op een bepaald moment, maar het definieert ‘mij’ niet.

Ik identificeer mij met het ego en het denken in het bijzonder. Kortom, ik geloof dat ik het denken ben, maar is dat wel zo? Finse wetenschappers hebben de werking van bewustzijn onderzocht bij mensen die net wakker werden uit een lichte narcose. Uit hun onderzoek blijkt dat het ontstaan van een bewuste toestand – het fundament van onze beleving – al vooraf gaat aan de beleving van nadenken, beslissingen maken en andere rijke bewuste belevingen. Het blijkt namelijk dat de neocortex, het gedeelte van de hersenen dat verantwoordelijk voor de hogere functies zoals redeneren, plannen, verbeelding, en logisch denken, tijdens de eerste seconden van ontwaken (vrijwel) geen hersenactiviteit vertoont en dat het besef dat ik degene ben die het ervaart pas later volgt. Dit is ook mijn eigen persoonlijke ervaring als ik opsta. Anders gezegd: vóórdat de identificatie met het denken al aanwezig is (op het moment dat ik wakker word), is er al een paar seconden bewustzijn → ik kan dus nooit het denken zijn. Ben ik het denken? Nee. In het volgende stukje ‘Ben ik de hersenen?’ zal ik nog extra bewijs leveren dat ik niet het denken ben.

Ben ik de hersenen?

De hersenen zijn één van de belangrijkste organen van het menselijk lichaam. Er schijnen mensen zonder hart te leven, maar zonder hersenen leven is letterlijk onmogelijk → dan ben ik gelijk dood. Op het moment dat de hersenen dood zijn kan ik mijzelf niet meer waarnemen, maar ben ‘ik’ daarom ook de hersenen? Dat lijkt vanzelfsprekend, maar volgens de theorie van ‘Verlichting’ is degene die zichzelf waarneemt het ego/het denken, dus het zou kunnen dat ‘ik’als het Geheel, het Ene Ding of Bewustzijn er nog (ergens) ben.

Het bewijs dat ik niet de hersenen ben wordt geleverd door Pim van Lommel, een beroemde cardioloog die jarenlang onderzoek heeft gedaan naar bijna-doodervaringen (BDE). Bij een BDE komt iemand lichamelijk weer tot leven nadat er minimaal 30 seconden hartstilstand is geweest. Mensen die een BDE hebben gehad beschrijven naderhand (als ze zijn opgestaan uit de dood) hele levendige en heldere ervaringen als ‘boven je lichaam zweven’, ‘onvoorwaardelijke liefde ervaren die we niet op aarde kennen’ en ‘alles weten en waarom je hier op aarde bent’, terwijl ze op die momenten letterlijk hersendood waren verklaard. De onvermijdelijke conclusie van Pim van Lommel is dan ook dat Bewustzijn geen hersenfunctie óf een product van de hersenen is en dat de dood alleen het einde is van het fysieke, lichamelijke aspect. De lichamelijke dood is een veranderende bewustzijnstoestand en niet het einde van de essentie van wie we zijn → ik kan dus nooit de hersenen zijn. Ben ik de hersenen? Nee.

Ben ik het lichaam?

Ga ik nog beantwoorden.

Ben ik de zintuigen?

Ga ik nog beantwoorden.

Ben ik de eigenschappen, kenmerken en vaardigheden?

Ga ik nog beantwoorden.

Ben ik het karakter?

Ga ik nog beantwoorden.

Ben ik het verleden?

Ga ik nog beantwoorden.

Ben ik het trauma?

Ga ik nog beantwoorden.

Ben ik de naam?

Ga ik nog beantwoorden.

Ben ik de leeftijd?

Ga ik nog beantwoorden.

Ben ik de intelligentie?

Ga ik nog beantwoorden.

Ben ik de opvoeding?

Ga ik nog beantwoorden.

Ben ik de genen/DNA?

Ga ik nog beantwoorden.

Ben ik het gedrag, handelen en ‘wat er uit mij komt’?

Ga ik nog beantwoorden.

Ben ik het uiterlijk?

Ga ik nog beantwoorden.

Ben ik het spiegelbeeld?

Ga ik nog beantwoorden.

Ben ik het zelfbeeld?

Ga ik nog beantwoorden.

Ben ik de binnenwereld?

Ga ik nog beantwoorden.

Ben ik de buitenwereld?

Ga ik nog beantwoorden.

Ben ik de identiteit?

Ga ik nog beantwoorden.

Ben ik de eigenwaarde?

Ga ik nog beantwoorden.

Ben ik het ego?

Ga ik nog beantwoorden.

Ben ik energie?

Ga ik nog beantwoorden.

Ben ik het universum?

Ga ik nog beantwoorden.

Ben ik een simulatie?

Ga ik nog beantwoorden.

Ben ik Bewustzijn?

Ga ik nog beantwoorden. ~ lzv