Elk negatief oordeel = het afweermechanisme ‘valse macht’

Leestijd: 2 minuten

19:00 – Ik vroeg mij vandaag af wat het mij oplevert om negatief te oordelen over andere mensen en dingen in de maatschappij. Wat bereik ik met negatief oordelen? Waarom zou ik dat doen? Wat is mijn motivatie? Het meest voor de hand liggende antwoord is: het in stand houden van mijn zelfbeeld en identiteit. Dat klopt, maar wat levert het mij direct op?

Ik realiseerde mij vandaag dat het geven van een negatief oordeel een gevoel van superioriteit en suprematie geeft. Negatief oordelen over anderen en dingen in de maatschappij voelt tijdelijk goed op een subtiele manier. Als ik eerlijk ben voelt het alsof ik als een God bepaal wat goed en slecht, mooi en lelijk, zwak en krachtig, bewust en onbewust, bijzonder en gewoon, nuttig en nutteloos, etc. is. Het geeft mij het tijdelijk goede gevoel dat ik beter ben dan anderen, dat ik meer weet dan anderen, dat ik knapper ben dan anderen, dat ik bewuster ben dan anderen, dat ik specialer ben dan anderen en dat ik bijzonderder ben dan anderen. Door negatief te oordelen over anderen verhef ik mijzelf tijdelijk boven anderen, wat natuurlijk een illusie is.

Tegelijkertijd creëer ik met elk negatief oordeel een wereld van tegenstellingen binnen de eenheid van het ondeelbare Geheel. De grap is natuurlijk wel dat op het moment dat ik negatief oordeel, ik mij aan de ‘verkeerde’ kant van het emotionele spectrum begeef. Ondanks dat het mij tijdelijk een goed gevoel geeft, kan het mijn eigen ontevredenheid en gevoel van niet goed genoeg zijn natuurlijk niet permanent camoufleren. Zodra het tijdelijke ‘goed gevoel’-effect is uitgewerkt moet ik weer opnieuw negatief oordelen. Wat dat betreft is het dus gewoon een verslaving.

Tenslotte, elk negatief oordeel over anderen of dingen in de maatschappij is het afweermechanisme ‘valse macht’ in actie. Ik probeer door negatief te oordelen mijn negatieve zelfbeeld met ‘primaire afweer’ overtuigingen als ‘ik ben niet goed genoeg’, ‘ik ben het niet waard’, ‘ik doe er niet toe’ en ‘ik ben niet belangrijk’ overeind te houden. Ik kies ervoor om mijn eigen negatieve zelfbeeld telkens nieuw leven in te blazen, omdat ik ermee vertrouwd ben geraakt en bang ben om het los te laten. Bizar toch? ~ lzv