Ik zie mijzelf als oorzaak van lichamelijke spanning en ik straf mijzelf telkens hard

Leestijd: 2 minuten

21:00 – Ik beoordeel en veroordeel mijzelf continue op basis van de mate van lichamelijke spanning en stress die ik hiernu ervaar. Hoe meer lichamelijke spanning en stress ik ervaar, des te meer én harder ik mijzelf veroordeel en afwijs (= afweermechanisme ‘valse macht’). Ik veroordeel mijzelf omdat ‘ik er toch weer in ben getrapt’, ‘ik het weer niet goed heb gedaan’ en ‘ik weer heb gefaald’.

Ik ben er weer ingetrapt = ik ben weer in het ego getrapt = het ego is weer in het ego getrapt → het ego veroordeelt zichzelf omdat het in zichzelf is getrapt.

Het ego vindt van zichzelf dat het iets fout heeft gedaan en heeft gefaald op basis van de mate van waargenomen lichamelijk spanning en stress.

Het ego wil zich niet schuldig voelen, het ego wil geen lichamelijke spanning en stress voelen en het ego wil niet achter op schema lopen, dus probeert het ego door harder, beter, meer te werken en zelfonderzoek te doen (= afweermechanisme ‘valse hoop’) het probleem op te lossen en te vluchten voor het hiernu (= ‘primaire afweer’ overtuigingen ‘ik doe het nooit goed’, ‘ik doe alles fout’ en ‘ik ben niet goed genoeg’.)

Ik veroordeel mijzelf, ik straf mijzelf, ik wijs mijzelf af en ik zeg dat ik het niet heb verdiend om iets anders te doen dan zelfonderzoek. Ik mag van mijzelf niet iets leuks doen, een film kijken of tijd aan een hobby besteden voordat ik de lichamelijke spanning en stress heb opgelost → ik straf mijzelf keihard en meedogenloos voor het feit dat ik lichamelijke spanning en stress in/bij mijzelf waarneem.

Lichamelijke spanning en stress is prestatie indicator → het ego oordeelt op basis van wat het waarneemt en ziet zichzelf als de oorzaak van de lichamelijke spanning en stress → het ego ziet een verband tussen zichzelf en de lichamelijke spanning en stress en betrekt het op zichzelf → het ego voelt zich schuldig en verantwoordelijk, omdat de lichamelijke spanning en stress ‘bewijs’ is voor de hierboven genoemde ‘primaire afweer’ overtuigingen. De lichamelijke spanning en stress rechtvaardigen het om het negatieve zelfbeeld in stand te houden.

Conclusie: ik zie mijzelf als oorzaak van de lichamelijke spanning en stress, en trek zelf het boetekleed aan door mijzelf te veroordelen, schuldig te voelen en te straffen (= ‘valse macht’). De enige reden waarom ik dit doe is omdat ik onbewust vast blijf houden aan mijn negatieve zelfbeeld. Om het gevoel van tekortschieten en lichamelijke spanning (= problemen) op te lossen, wil ik zo snel en veel mogelijk zelfonderzoek doen als ik maar kan. Niet op basis van ‘inner-weten’, maar op basis van angst (= ‘valse hoop’).

  • De lichamelijke spanning en stress heeft geen reden / oorzaak.
  • De mate van lichamelijke spanning, stress, ontevredenheid en ongelukkig zijn zegt niets over de mate van vooruitgang in het proces → het ego gebruikt het als ‘bewijs’ voor het rechtvaardigen en in stand houden van ‘primaire afweer’ overtuigingen en negatieve zelfbeeld.
  • Het ego dat gelooft de lichamelijke spanning en stress heeft veroorzaakt heeft niets met ‘mij’ als het Geheel, het Ene Ding of Bewustzijn te maken.
  • Het ego dat zichzelf veroordeelt voor het veroorzaken van lichamelijke spanning en stress heeft ook niets met ‘mij’ te maken.

De lichamelijke spanning en stress ‘is’ gewoon zonder reden of oorzaak. Weerstand bieden, proberen op te lossen, ‘valse hoop’ en/of ‘valse macht’ verergeren de lichamelijke spanning alleen maar en houden het in stand. ~ lzv