Het ego/het denken probeert alle gedrag en handelen betekenis te geven

Leestijd: 2 minuten

14:30 – Het ego/het denken probeert constant alles een doel en betekenis te geven. Het Geheel/Gewaarzijn doet wat het doet en dat is wat er gebeurt → het ego/het denken neemt de handelingen, gedragingen en ‘wat er uit het lichaam komt’ waar en probeert dat te verklaren, begrijpen en weten = betekenis te geven.

Het ego/denken wil VOORAF weten, verklaren, begrijpen, snappen wat er gebeurt (= betekenis geven), waar het gedrag/handelen heen gaat (= doel vaststellen) en weten wat het oplevert = onmogelijk om te weten → het ego/het denken probeert alles te begrijpen, verklaren, snappen en weten binnen zijn eigen kunstmatige context en projectie.

Het ego/denken probeert ACHTERAF te evalueren en te beoordelen wat de ‘juiste’ betekenis was van het gedrag/handelen, én of het gedrag de volgende keer geblokkeerd dien te worden op basis van ingebeelde doelstellingen en oordeelsysteem.

Zodra er een handeling/gedrag door het lichaam wordt ingezet probeert het ego/het denken razendsnel het ingebeelde doel + betekenis erbij te verzinnen (indien bekend uit het verleden). Het ego/het denken neemt de ingezette handeling/gedrag van het lichaam waar en kijkt waar het lichaam heen lijkt te gaan (= ingebeeld doel), en probeert er zo razendsnel betekenis aan te geven en het beeld te creëren alsof het ego/het denken het gedrag/handelen heeft veroorzaakt. Bijvoorbeeld:

  • Ik doe het theezakje in het glas met kokend water.
  • Ik pak de eetbakjes van de poezen van de vloer en ruim die op.
  • Ik schrijf deze uitwerking op de computer om te publiceren op de website.

Het ego/het denken doet voorkomen alsof het werkelijk de oorzaak/reden is van gedrag en handelen (= geloof in vrije wil):

  • Bij een spontane gedachte/ingeving, herhaalt het ego/het denken de gedachte/ingeving vaak in een ik, mij of mijn-variant, waardoor lijkt alsof het ego het gedrag/handeling zelf heeft veroorzaakt/ingezet.
  • Bij spontaan gedrag/handelen zonder voorgaande gedachte/ingeving probeert het ego/het denken de betekenis ervan razendsnel vast te stellen door waar te nemen wat er lijkt te gebeuren en waar het lichaam heen lijkt te gaan → handeling/gedrag betekenis geven → zichzelf betekenis geven + beeld creëren veroorzaker gedrag/handelen.

Zodra er dus een handeling/gedrag wordt ingezet, kent het ego/het denken er direct een doel en daarmee betekenis aan toe → het ego/het denken kent een doel en betekenis toe aan zichzelf:

  • In stand houden en versterken geprojecteerde zelfbeeld.
  • In stand houden en versterken geprojecteerde binnenwereld (= schijnbare middelpunt).
  • In stand houden en versterken geprojecteerde buitenwereld/wereldbeeld.
  • In stand houden en versterken geprojecteerde lichaam.

Kortom, het in stand houden en versterken van het geprojecteerde beeld/idee dat ik een persoon/iemand ben. ~ lzv