Keuzes maken op basis van ‘innerlijk-weten’

Leestijd: < 1 minuut

10:00 – Wat betreft het maken van keuzes lukt het steeds beter mijn ‘innerlijk-weten’ te volgen en daarnaar te handelen. Het grappige is dat sommige dingen juist ‘fout’ gaan om er wat van te leren → het Geheel/Gewaarzijn leert van zijn eigen ‘fouten’ vanuit Liefde en zonder veroordeling.

Aan de andere kant merk ik dat het ego/het denken toch voortdurend de keuzes die ik maak op basis van ‘inner-weten’ probeert te begrijpen en verklaren door er betekenis aan te geven en conclusies aan te verbinden → het ego/het denken probeert het waargenomen gedrag en handelen te verklaren binnen zijn eigen kunstmatige context/projectie → geeft een veilig en zeker gevoel → het neemt het ingebeelde gevoel van onzekerheid weg. ~ lzv