Vrije wil: de deur waar ik niet doorheen kom

Leestijd: 2 minuten

11:30 – Een deur waar ik nog steeds niet doorheen kom is die van vrije wil. Edwin van de website www.hetgeheimvanverlichtzijn.org schrijft in dagboek 4 en 5 dat we alleen de beelden/projecties die we waarnemen kunnen accepteren of afwijzen (= onderzoeken) en we daarmee dus geen enkele invloed hebben op de realiteit van het Geheel. Anders gezegd, alles gebeurt precies zoals het moet gebeuren en we hebben alleen de mogelijkheid om ons ertegen te verzetten (= energie blokkeren), maar niet om de gebeurtenissen daadwerkelijk te veranderen → de de realiteit is per definitie en altijd onveranderbaar. We ervaren alleen dat we wat te kiezen hebben, maar dat is louter ingebeeld.

Ik was het altijd eens met zijn redenatie, maar ik ben onlangs van mening veranderd. Zelf maak ik onderscheid tussen de op angst gebaseerde geprojecteerde werkelijkheid van het ego/het denken en de op Liefde gebaseerde realiteit van het Geheel. Het ego/het denken kent betekenis toe aan de waarnemingen die het heeft en geeft zichzelf daarmee betekenis, zin en een doel. Het ego interpreteert altijd, legt verbanden en trekt daaruit conclusies om zijn eigen geprojecteerde werkelijkheid te verklaren, begrijpen en snappen → het ego probeert indirect zichzelf te verklaren, begrijpen en snappen, maar het ego heeft dat niet door. Erg komisch eigenlijk.

Waar ik op vastloop is dat waargenomen moorden, verkrachtingen, seksueel misbruik, mishandelingen, etc. louter interpretatie, inbeelding en projectie van het ego/het denken zijn. Anders gezegd, dat al deze verschijningen puur en alleen worden gecreëerd vanuit Liefde door het Geheel. Dat gaat er bij mij gewoon niet in → alleen Liefde kan dat onmogelijk voortbrengen in mijn beleving.

Het probleem waarmee ik mijzelf natuurlijk mee opzadel is dat ik vanuit mijn projectiebubbel een reden, oorzaak en verklaring probeer te vinden voor wat ik als het ego/het denken waarneem, haha. Het enige antwoord dat er uiteindelijk op te geven is, is: ‘ik weet het niet wat er gebeurt en hoe dat tot stand komt’. Ik zou kunnen zeggen dat de ego-energie die ik met mij meedraag invloed heeft op de realiteit van het Geheel en zorgt voor de omstandigheden en gebeurtenissen waarin ik mijn inbeeldingen/ projecties kan accepteren of afwijzen (= onderzoeken), zodat ik daarvan kan leren (of niet). Ik vrees dat ik gewoon terug moet naar de tekentafel en mijn veronderstellingen moet onderzoeken, want anders ga ik hier nooit uitkomen. ~ lzv