De binnenwereld = energetisch stuwmeer = ervaring van een ‘ik’

Leestijd: 2 minuten

16:00 – De binnenwereld behelst eigenlijk de totale innerlijke ervaring van het fysieke lichaam (= energetisch lichaam), maar ik bedoel er voornamelijk de buikregio mee waar de meest sterke en intense emoties, gevoelens, sensaties en energieën ervaren worden. Bovendien lijken de meest blokkades in handelen en gedrag (= energetische blokkades) hier hun oorsprong te vinden.

Ik neem constant vanuit mijn hoofd constant mijn binnenwereld waar → ik neem constant mijn energetische vorm en energetische middelpunt waar. Ik analyseer wat er gebeurt in mijn binnenwereld, welke emoties, gevoelens, sensaties en energieën ik ervaar → ik geef alle emoties, gevoelens, sensaties en energieën betekenis en interpreteer (vervolgens) wat ik waarneem.

Ik houd constant enorm goed in de gaten wat er in mijn binnenwereld gebeurt, welke emoties, gevoelens, sensaties en energieën er verschijnen, wat alles betekent, wat er ‘wel hoort te zijn’ en ‘wat niet’. Ik houd alles wat er gebeurt in mijn binnenwereld nauwlettend en constant in de gaten, alsof er een emotioneel en energetisch evenwicht gehandhaafd dient te worden → ik neem waar, analyseer, controleer en blokkeer de inhoud van mijn binnenwereld en haar als geheel.

Het energetisch stuwmeer zorgt voor de ervaring van een ‘ik’

De binnenwereld is net zoals de buitenwereld een kunstmatige creatie/ervaring van het ego. De binnen- en buitenwereld bestaan als gevolg van het blokkeren van energiestromen door het denken, waardoor ik een energetisch stuwmuur in het lichaam lijk te hebben gecreëerd. Dat energetische stuwmeer of energetische middelpunt noem ik ‘ik’ of ‘mij’ en ik ben er voortdurend op gericht dat het stuwmeer niet leegloopt, want dat ervaar ik als doodgaan.

Het energetisch stuwmeer is het gevolg én de totale som van alle energetische blokkades die ik heb gecreëerd, en geeft mijn geprojecteerde buitenwereld, anderen, het lichaam en mijzelf substantie. Het energetisch stuwmeer is de energetische of emotionele component van het mentale idee van een ‘ik’.

Het energetische stuwmeer zorgt voor de ervaring van afgescheidenheid; het zorgt ervoor dat de lege huls die ik in werkelijkheid ben ‘vol’ lijkt en als ‘vol’ ervaren wordt. Zodra het energetisch stuwmeer leegloopt verdwijnt automatisch het gevoel afgescheiden te zijn van ‘de rest van de wereld’ en daarmee het idee, gevoel en ervaring van een ‘ik’. ~ lzv