De hoge prijs om een persoon/iemand te zijn

Leestijd: < 1 minuut

Om mijzelf als persoon/iemand te (blijven) ervaren, moet ik voortdurend anderen, het lichaam, mijn gedrag en handelen of iets in mijn buiten- of binnenwereld veroordelen, haten en/of de schuld geven. Deze afwijzende – en vaak onbewuste – gedachtepatronen zijn ingebeeld en hebben geen werkelijkheid ‘buiten mijzelf’. De waarheid is dat er niets of niemand anders bestaat dan ikzelf, waarmee alles een inbeelding en projectie is.

De veroordelingen, haat en/of schuld die gericht zijn ‘naar buiten’ op iets of iemand anders zijn in werkelijkheid aanvallen op mijn eigen onbewuste projecties. Wie of wat ik ook veroordeel, haat en/of de schuld geef, direct of indirect is de veroordeling, haat en/of schuld altijd op mijzelf gericht. De prijs om als persoon/iemand te blijven bestaan is dat ik direct of indirect mijzelf blijf veroordelen, haten en/of de schuld blijf geven. Een ontzettend hoge prijs om iemand te zijn vind ik. ~ lzv