Mijzelf buitensluiten van mijzelf

Leestijd: < 1 minuut

13:00 – Als ik mijn emoties, gevoelens, sensaties en energieën ervaar, dan ben ik ‘binnen’. Zodra ik spanning in mijn buikregio voel en verharding van het lichaam ervaar, dan ben ik ‘buiten’ en geloof ik dat ik mijzelf heb buitengesloten van mijzelf. Een aantal inzichten die hieruit volgen:

  • Het ego/het denken bestempelt de binnenwereld (= emoties, gevoelens, sensaties en energiestromen) als ‘binnen’.
  • Zodra het ego/het denken emoties, gevoelens, sensaties en energiestromen niet meer bewust van is, niet meer ervaart en waarneemt ‘staat het buiten’ of ‘is het buitengesloten’.
  • Het ego/het denken gelooft dat het zich buiten heeft gesloten van zichzelf → het ego/het denken gelooft dat de waargenomen emoties, gevoelens, sensaties en energiestromen (= binnenwereld) ‘binnen’ en ‘mijzelf’ is.
  • Het ego/het denken beschouwt andere dingen als het lichaam en het uiterlijk ook als zichzelf, maar toch wel beduidend minder dan de waargenomen binnenwereld.
  • Het denken beschouwt het denken of denkvermogen niet louter als zichzelf; het denken heeft een compleet ander idee (= projectie/inbeelding) van zichzelf dan wat het in werkelijkheid is. Bizar.

Op het moment dat ik mijzelf buitensluit van mijzelf doe ik precies datgene waarvan ik geloof dat mijn ouders dat vroeger ook deden: ik geef geen liefde, aandacht en warmte aan mijzelf; ik laat mijzelf in steek, ik laat mijzelf achter en ik kijk niet meer naar mijzelf om. Ongemerkt doe ik precies datgene waarvan ik mijn ouders altijd de schuld heb gegeven. ~ lzv