Wat betekent de confrontatie aangaan met mijzelf?

Leestijd: 3 minuten

21:30 – De confrontatie aangaan met mijzelf is accepteren hoe ik mij hiernu voel. En wat ik hiernu voel is – zonder interpretatie, betekenisverlening of het verzinnen van een verhaal – een opeenhoping van emotionele energie uit het verleden die ik niet erkend, gevoeld en geuit heb. Ik draag een onbekende hoeveelheid onverwerkte en niet-erkende emotionele energie uit het verleden met mij mee.

De confrontatie aangaan met mijzelf betekent dat:

 • Ik erken én voel wat anderen mij hebben aangedaan.
 • Ik erken én voel waarin anderen tekort zijn geschoten.
 • Ik erken én voel welke pijn anderen mij hebben bezorgd.
 • Ik erken én voel hoe anderen mij in de steek hebben gelaten.
 • Ik erken én voel hoe anderen niet (meer) naar mij omkeken.
 • Ik erken én voel hoe anderen mijn grenzen hebben overschreden.
 • Ik erken én voel hoe anderen mij niet de steun hebben gegeven die ik wel nodig had.
 • Ik erken én voel hoe anderen mij aan mijn lot hebben overgelaten.
 • Ik erken én voel hoe anderen mij niet hebben geleerd om met (heftige) emoties om te gaan.
 • Ik erken én voel hoe anderen fouten hebben gemaakt in mijn opvoeding en mij daarmee (veel) pijn hebben bezorgd.
 • Ik erken én voel hoe anderen mijn vertrouwen hebben beschaamd.
 • Ik erken én voel hoe anderen mij hebben gebruikt en seksueel hebben misbruikt.
 • Ik erken én voel hoe anderen stelselmatig mijn grenzen hebben overschreden.
 • Ik erken én voel hoe anderen mij onder druk hebben gezet.
 • Ik erken én voel hoe anderen mij hebben overheerst met regels en dominant gedrag.
 • Ik erken én voel hoe anderen mij hebben misleid en gemanipuleerd.
 • Ik erken én voel hoe anderen misbruik hebben gemaakt van mijn naïviteit en goedgelovigheid.
 • Ik erken én voel hoe anderen er niet voor mij zijn geweest.
 • Ik erken én voel hoe ik mijn ouders niet heb kunnen vertrouwen als kind.

De confrontatie met mijzelf aangaan betekent dat ik de werkelijkheid onder ogen kom

De confrontatie aangaan met mijzelf betekent dat ik de pijnlijke en traumatische ervaringen uit mijn verleden erken, voel en een plekje geef. De confrontatie met mijzelf aangaan betekent dat ik bereid ben de pijnlijke gevoelens, emoties en energieën die horen bij de traumatische verhalen en herinneringen van vroeger te ervaren; hoe de emoties, gevoelens en energieën zich uiteindelijk fysiek uiten is niet belangrijk. Het durven erkennen, ontvangen, ervaren en omarmen van de opgeslagen en onverwerkte emoties, gevoelens en energieën is het belangrijkste.

De confrontatie aangaan met mijzelf betekent dat ik werkelijk onder ogen kom wat er met mij is gebeurd in de verschillende traumatische situaties en omstandigheden in het verleden. Dat ik werkelijk durf te zien hoe ik mij toentertijd voelde, wat ik heb meegemaakt en wat mij is aangedaan. Dat ik durf te zien hoe verschrikkelijk de omstandigheden waren waarin ik mij bevond die mij enorm veel pijn opleverden. Dat ik naar mijzelf toe durf te erkennen wat ik heb ervaren en hoe verschrikkelijk het voor mij was wat er met mij is gebeurd.

De confrontatie aangaan met mijzelf betekent niet dat ik alleen herinneringen ophaal – die nauwelijks emotioneel geladen lijken te zijn, maar dat ik de implicaties en gevolgen van die verschrikkelijke, pijnlijke situaties en omstandigheden voor mijzelf in kaart breng en in mijzelf toelaat. Dat ik werkelijk tot mij door laat dringen wat er is gebeurd en wat dat voor mij op dat moment betekende. Dat ik eventuele blokkades op het gebied van het toelaten van onverwerkte emoties, gevoelens en energieën onderzoek en oplos, teneinde het pijnlichaam los te kunnen laten.

Ik dien op te houden met het verdringen en ontkennen van oude pijn

De confrontatie met mijzelf aangaan betekent dat ik onder ogen kom wat er werkelijk is gebeurd, wat dat werkelijk voor mij heeft betekent en wat ik werkelijk heb gevoeld – maar misschien wel heb verdrongen en ontkend, in plaats van het geloven van zelfverzonnen verhalen op basis van onbetrouwbare herinneringen waar ik mij op dit moment bewust van ben.

Ik dien op te houden met het ontkennen en verdringen van wat mij is aangedaan. Ik dien onder ogen te komen wat mij is aangedaan. Ik dien de oude pijn onder ogen te komen die ik nog steeds met mij meedraag. Ik dien de oude pijn te verwelkomen, te ontvangen, te voelen en te omarmen die ik nog steeds met mij meedraag → ik dien de oude pijn van harte welkom te heten mocht deze willen verschijnen. ~ lzv

3 reacties op “Wat betekent de confrontatie aangaan met mijzelf?

 1. “Ik dien op te houden met het ontkennen en verdringen van wat mij is aangedaan. Ik dien onder ogen te komen wat mij is aangedaan. Ik dien de oude pijn onder ogen te komen die ik nog steeds met mij meedraag. Ik dien de oude pijn te verwelkomen, te ontvangen, te voelen en te omarmen die ik nog steeds met mij meedraag → ik dien de oude pijn van harte welkom te heten mocht deze willen verschijnen. ”

  – Hoe ontken je dan wat jou is aangedaan ?
  – Hoe wil je precies onder ogen komen wat jou is aangedaan ? -> herinneringen ophalen ? Is dat niet wat je nu al gedaan hebt met deze post ?
  – “ik dien oude pijnen te omarmen” -> valse hoop afweer.

  Plus hoe wil je je oude pijnen omarmen als ze niet bestaan ? Dat is wat je gezegd hebt.
  http://www.levenzondervragen.nl/2018/08/de-pri-methode-afweermechanismen-mijn-visie-met-eindconclusie/

  • Ik ontken de ervaringen die ik heb gehad niet, maar ik heb er nooit een ‘passende’ emotionele reactie bij gevoeld. Mijn vader en voormalige pedofiel heb ik nog nooit de geringste irritatie of boosheid richting gevoeld voor de dingen die ze mij hebben aangedaan: in de steek en achter laten, seksueel misbruiken, grenzen overschrijden, misbruik hebben gemaakt van mijn vertrouwen, etc. De ontkenning zit hem dus op emotioneel vlak en niet op cognitief en herinneringsvlak.

   Een vriend van mij opperde de hypothese dat ik helemaal niet geïrriteerd, boos of kwaad hoef te zijn, ook al is dat wel ‘normaal’ als je als mens zulke ervaringen hebt meegemaakt. Dat geloofde ik ook heel lang, maar ik ‘inner-weet’ dat het gewoon niet klopt. Op de één of andere manier heb ik de emoties/gevoelens die samenhangen met die herinneringen/ervaringen losgekoppeld en verdrongen. Dit is wat als een paal voor mij boven water staat, welke argumenten je ook mee zou kunnen komen.

   • Top ! Je weet, ongeacht wat jou en anderen hun ratio zegt. Heel goed.
    Laten we dit inner-weten nou eens combineren met je angsten en je gebrek aan zelfvertrouwen. (= primaire afweer)
    Ga elke keer weer terug naar de basis:
    https://www.hetgeheimvangelukkigzijn.org/

    1) Ik inner-weet: ik moet mijn boosheid richting mijn vader en pedofiel uiten.

    2) Ik ben bang: de controle te verliezen, andere mensen pijn te doen, mijn emoties niet aan te kunnen, overweldigt te worden etc etc.

    3) Ratio: – Ik moet boos zijn, ik moet mij boos en emotioneel voelen om mijn boosheid te uiten. Ik voel mij niet boos, dus kan ik het niet. -> P.A.
    – Ik zal de controle moeten opgeven om mijn boosheid goed te uiten en dan gaat het fout: -> Is dat waar ? Kan ik dat zeker weten ? Draai het om: Ik zal mijn boosheid gecontroleerd, in volledige controle, kunnen uiten.
    – Ik kan mijn angsten niet aan: -> P.A.
    etc etc.

    Het leven is gewoon doen of niet doen. Meer is er niet. Je weet wat je moet doen. Je weet dat je je angst gewoon moet accepteren en jezelf moet vertrouwen om door te zetten, dat je het aankan, dat je veilig bent. Verder zijn alle redenen om het niet te doen (“Ik kan het niet, want……”) gewoon excuses van het denken/ego. Primaire afweer.
    Dus ik zou zeggen pak een schrift , pak een pen en begin gewoon (ongeacht wat je voelt of ervaart, handel vanuit een weten, weten dat je dit moet doen):

    Geachte vader,
    Jij vieze vuile teringlijer met je lelijke kutkop. Jij zwakkeling die er niet kon zijn voor mij. Smerige teringhond die niet eens voor zijn gezin van de alcohol kon afblijven. Wat ben jij voor triest mannetje…. etc …. etc….

    Je snap hem wel :-). Ook voor je pedofiel natuurlijk.
    Niet denken, maar doen !! Hoe ? gewoon doen, gewoon proberen.

Reacties zijn gesloten.