Wat probeert het lichaam mij te vertellen? + gebruikte afweermechanismen

Leestijd: 3 minuten

15:00 – De afgelopen vijftien maanden heb ik enorm veel overtuigingen onderzocht met behulp van de ‘vier vragen’ van Byron Katie, waardoor ik inzichten heb opgedaan en mijn traumaverhaal grotendeels heb doorzien. Ik was in de veronderstelling dat ik mijn pijnlichaam had opgelost en daarmee mijn verleden helemaal had losgelaten, maar dat blijkt niet zo te zijn. Op dit moment ben ik hiernu helemaal aanwezig en ervaar – met name in mijn buikregio – veel lichamelijke spanning en druk. Deze energetische blokkade is niet het resultaat van interpretatie en betekenisverlening, maar werkelijk en echt hiernu. Ik zou kunnen zeggen dat het oude pijn uit mijn jeugd is en er dus weer een verhaal van maken, maar daarmee probeer ik de spanning en energie weer te controleren.

Ik ervaar hiernu dus lichamelijke spanning en druk in mijn buikregio, en lijk een emotionele en/of energetische blokkade te hebben. Soms heb ik flitsen dat ik rauwe energie in de vorm van boosheid of agressie heb verdrongen, afgesplitst en ontkend. Maar het zou ook goed iets anders kunnen zijn. Ik weet het gewoon niet.

Wat probeert het lichaam te communiceren?

Het verzinnen van verhalen, het interpreteren en betekenis geven van lichamelijke spanningen, emoties, gevoelens en energieën heeft emotionele en/of energetische blokkades gecreëerd en door ze te blijven geloven houd ik deze blokkades in stand. Wat ik hiernu ervaar is een emotionele en/of energetische blokkade zonder verhaal, interpretatie en betekenisverlening → het lichaam probeert mij via lichamelijke gewaarwordingen te communiceren dat het niet in harmonie is en er wellicht niet-afgeronde processen of cycli aanwezig zijn hiernu.

Zoeken naar ‘Verlichting’ gebruiken als afweermechanisme

Wat mij duidelijk is geworden is dat ik het zoeken naar ‘Verlichting’ heb gebruikt als afweermechanisme. Ik geloofde dat als ik maar de juiste overtuiging zou vinden en deze via zelfonderzoek zou doorzien, ik altijd alle (lichamelijke) problemen die ik ervaar zou kunnen oplossen, om uiteindelijk mijn verleden en wie ik geloof te zijn te doorzien. Zo werkt het dus niet; ik ben alleen maar bezig geweest de confrontatie met mijn verleden en mijzelf uit de weg te gaan. Ik ben nu op een punt gekomen dat ik oog in oog sta met de energetische en/of emotionele blokkade in mijn buikregio en de daarmee samenhangende lichamelijke spanning, maar deze kan ik niet oplossen door (weer) een overtuiging te onderzoeken. Ik zal de confrontatie aan moeten gaan met die blokkade via lichaamsgerichte therapie om te ontdekken wat het lichaam mij al vijftien jaar probeert te vertellen.

‘Alles is een illusie’ gebruiken als afweermechanisme

Ook de wijsheid ‘alles is een illusie’ heb ik gebruikt als afweermechanisme, waarmee ik telkens voorbij ging aan het feit dat ik vroeger wel degelijk in de steek gelaten ben, verraden ben, emotioneel verwaarloosd ben, gekwetst ben, etc. Ik blijf er nog steeds bij dat ‘alles een illusie is’, maar dat kan natuurlijk nooit mijn levende werkelijkheid worden als ik traumatische ervaringen uit het verleden (onbewust) blijf verdringen en ontkennen. Immers, zolang ik iets blijf verdringen en ontkennen blijf ik er waarheid aan geven. De interpretatie en betekenisverlening van elke (traumatische) ervaring die ik heb gehad (in het heden of verleden) is een illusie, maar dat geldt niet voor de verdrongen, afgesplitste en ontkende emoties, gevoelens en energieën (zonder deze te bestempelen wat het zijn!!!). Deze worden mede biologisch en fysiologisch bepaald en zijn daarmee echt en werkelijk hiernu.

Bewust worden wat lichamelijke gewaarwordingen betekenen

Ik zal pas de illusionaire aard van mijn verleden, wie ik geloof te zijn en de werkelijkheid kunnen doorzien als ik alle (traumatische) ervaringen heb erkend, doorvoeld en geïntegreerd in mijn lichaam-geest-systeem. Ikzelf heb het idee dat ik de komende weken flinke stappen kan zetten met behulp van een lichaamsgerichte therapeut, omdat ik mij bewust ben van de illusionaire aard van verhalen en herinneringen – en hoe die juist emotionele en energetische blokkades in stand houden. Bewust worden wat mijn lichamelijke gewaarwor-dingen betekenen en dit omzetten in het juiste gedrag en handelen is waar mijn aandacht de komende weken naar uitgaat. Op dit gebied kan ik nog ontzettend veel leren, zodat ik uiteindelijk de levensenergie die door mij stroomt op een passende en adequate manier kan uitdrukken. ~ lzv