Kunnen emoties en gevoelens gereguleerd worden?

Leestijd: 2 minuten

Reguleren (Van Dale) = ordelijk doen zijn of doen verlopen, regelmatig maken of doen werken, leiden.

De veronderstelling is dat een baby zijn eigen emoties en gevoelens niet op een efficiënte en effectieve manier kan doorvoelen, omzetten in handelen en loslaten. Als een baby hier geen hulp bij krijgt dan verloopt de verwerking van emoties en gevoelens ontzettend chaotisch en wanordelijk, waardoor een baby zich gevangen kan voelen in zijn eigen emotionele staten. Een baby heeft van nature hulp nodig van de moeder en/of vader om zijn emoties en gevoelens op een effectieve wijze te transformeren in bijpassend gedrag. Hierbij is steun van de vader en/of moeder nodig.

Kunnen emoties en gevoelens gereguleerd worden? → Kunnen emoties en gevoelens getransformeerd worden? → Kan verwezenlijkingsenergie getransformeerd worden?

Kan verwezenlijkingsenergie getransformeerd worden?

Verwezenlijken (Van Dale) = tot werkelijkheid brengen/maken.

Kan energie tot werkelijkheid getransformeerd worden?

Nee, omdat er NIETS anders bestaat dan energie, en er NIETS is dat GEEN energie is. Hieruit volgt dat alles = energie en energie = alles, wat betekent dat energie de essentie van het bestaan is, wat betekent dat energie de essentie van de ultieme realiteit is. Energie kan dus niet tot werkelijkheid getransformeerd worden, omdat energie al de essentie is van de ultieme realiteit; er bestaat NIETS anders dan UNIVERSELE energie die ONVERANDERLIJK van aard is.

Nee, ten tweede, energie kan NIET getransformeerd worden, omdat er NIETS anders bestaat dan UNIVERSELE energie die ONVERANDERLIJK van aard is. Het kan lijken alsof energie verschijnt in verschillende vormen, maar in essentie is de samenstelling van energie NOOIT NIET hetzelfde. Dit betekent dat energie homogeen van aard is en dat er GEEN onderscheid gemaakt kan worden tussen verschillende energieën. Er is alleen maar energie die UNIVERSEEL en ONVERANDERLIJK van aard is. Omdat er GEEN verschillende soorten energie bestaan, kan er ook GEEN verandering worden aanschouwd, wat dus betekent dat energie ook NIET getransformeerd kan worden in a) iets anders (want er bestaat alleen maar UNIVERSELE energie die ONVERANDERLIJK van aard is) en b) een andere soort energie (zelfde argument).

Dus: UNIVERSELE energie die ONVERANDERLIJK van aard is kan ONMOGELIJK tot werkelijkheid getransformeerd worden, omdat a) UNIVERSELE energie de essentie van de ultieme realiteit is, en b) er NIETS anders bestaat dan energie en er GEEN verschillende soorten energie bestaan, waardoor energie ONMOGELIJK getransformeerd of veranderd kan worden in iets anders. ~ lzv