Wat is de juiste vraag om te accepteren wat ik hiernu voel?

Leestijd: 3 minuten
 • Kan ik betekenis hebben buiten mijn eigen werkelijkheid? Nee.
 • Kan ik dezelfde betekenis hebben voor andere mensen als wat ik geloof? Nee.
 • Kan ik mijzelf via een vragenlijst ontmaskeren? Nee.
 • Kan ik zowel een duistere als lichte ziel zijn? Bijna.
 • Kan tegelijkertijd een duistere en lichte ziel zijn?
 • Kan ik een duistere ziel zijn als ik ook geloof dat ik licht ben? In de richting.
 • Kan ik zowel een duistere ziel zijn en tegelijkertijd geloven dat er buiten mij ook lichte zielen bestaan? Echt bijna.
 • Kan ik zowel een duistere ziel zijn en tegelijkertijd geloven dat ik geen lichte ziel ben? Uit de richting.
 • Kan ik een 100% duistere ziel zijn als ik tegelijkertijd ook geloof dat ik een lichte ziel ben? Nee.
 • Kan ik absoluut zeker weten dat ik een duistere ziel ben als mijn geloof afhangt van het geloof in het bestaan van lichte zielen? Uit de richting.
 • Kan ik absoluut zeker weten dat ik een duistere ziel ben als ik tegelijkertijd ook geloof een lichte ziel te zijn?

Waarom geloof ik dat ik per se een duistere ziel ben?

 • Omdat ik moet geloven dat ik slecht, donker en duister ben, want anders kan ik niet verklaren waarom ik constant geslagen en mishandeld wordt door mijn moeder? Veel dieper gaan.
 • Omdat ik mij aangetrokken voel tot de meest donkere en duistere krachten in dit heelal.

Waarom geloof ik dat ik mij aangetrokken voel tot de meest donkere en duistere krachten in dit heelal?

 • Omdat ik geloof dat God mij in de steek heeft gelaten en ik daarom de kant van de duivel/satan heb gekozen? Nee.
 • Omdat ik het fijn vind om andere mensen net zo te laten lijden als ik? Bijna.
 • Omdat ik er intens van geniet om andere mensen net zo te laten lijden als ik? Bijna.
 • Omdat ik intens geniet van de macht om andere mensen net zo te laten lijden als ik. Nummer 1.
 • Ik voel mij aangetrokken tot de duisternis en haar duistere krachten, omdat ik die nodig heb om het goede in mijzelf te bestrijden en proberen volledig kapot te maken en te vernietigen. Nummer 2.

Waar staat het goede voor in mijzelf?

 • De Liefde. Nummer 1.
 • Mijn onschuld, oftewel mijn onschuldig zijn. Nummer 2.
 • Mijn liefde voor andere wezens, oftewel mijn broeders en zusters, dieren en alle anders levende organismen en wezens. Nummer 3.
 • Mijn vertrouwen in God die ik blindelings vertrouw en onvoorwaardelijk en overal heen volg. Amen. Nummer 4.
 • Mijn onvoorwaardelijke steun aan alle levende wezens in deze wereld waar ik deel van uit maak. Nummer 5.

Het mooiste geschenk dat ik mijzelf kan geven

Het goede is feitelijk de natuurlijke staat van Zijn en alles wat daaruit voortkomt. Echter, het goede kan alleen bestaan als betekenisverlening en interpretatie op het niveau van het intellect. Alleen heeft het intellect de aard om overal een tegendeel te creëren én zichzelf en zijn ingebeelde objecten af te wijzen, waardoor het automatisch een licht negatieve aard heeft die uit kan monden in een extreem hatende entiteit zoals ik de afgelopen decennia aan den lijve heb ondervonden.

Het doorzien van de licht negatieve aard van het intellect is een proces dat ongelooflijk moeilijk is en steeds het uiterste van mij vraagt, omdat ik naast alle pijn en lijden die het proces met zich meebrengt, ook langzaam afscheid moet nemen van de persoon die ik geloof te zijn. En in dat proces van loslaten worden mijn grenzen van wat ik geloof aan te kunnen telkens overschreden en maakt ongeloof plaats voor inzicht in mijn ware natuur: absoluut vertrouwen in mijzelf en de werking van de realiteit zoals deze daadwerkelijk is. En dat is het mooiste geschenk dat ik mijzelf kan geven. ~ lzv