Oude inzichten opnieuw vaststellen, reproduceren en hier opschrijven #1

Leestijd: 2 minuten

14:30 – Ik heb besloten om ALLE berichten van mijn dagboek nogmaals te lezen, omdat ik merk/ervaar dat ik belangrijke inzichten – die ik in een eerder stadium had opgedaan – simpelweg ben vergeten en mij dus niet meer kan herinneren. Dat is op zich geen probleem, maar wat wel een probleem is dat ik oud afwerend gedrag vertoon wat ik in een eerder stadium dacht te hebben opgelost. Tijd om mijzelf dus opnieuw te confronteren met de opgedane inzichten uit het verleden, en ‘mijzelf’ op deze manier eraan (te blijven) herinneren dat het verleden (= de persoon) een illusie is. En dat ‘ik er al ben’ → ‘ik’ ben hiernu al ‘Verlicht’ terwijl ik geloof dat het niet zo is. Fucking frustrerend af en toe dat ik nog steeds zo sterk in de zelfverzonnen werkelijkheid en de persoon met zijn problemen geloof. Grrr…

De komende tijd zal ik dus regelmatig oude opgedane inzichten opnieuw publiceren als het voor mij van belang is om deze inzichten opnieuw vast te stellen, te reproduceren en op te schrijven in een nieuw bericht. Vandaag de vuurdoop 😀

De eerste belangrijke oude inzichten:

  • Identificeren met een gedachte = betekenis geven aan een gedachte = betekenis geven aan mijzelf (als persoon) = geloven dat een gedachte iets zegt/vertelt over mij (als persoon) = geloven dat een gedachte waar is en werkelijk iets kan zeggen over ‘mij’ als het Geheel/Bewustzijn.
    • Voorbeelden: ‘ik moet de controle houden over hoe ik mij voel’, ‘ik moet beter presteren dan anderen in een spinning les’, ‘ik moet het probleem van niet-voelen in mijzelf oplossen’, ‘ik moet alle inzichten die ik opdoe elke dag in een bericht opschrijven en delen met de buitenwereld’, ‘ik moet constant haasten, want anders bereik ik nooit de staat van Verlichting’ en ‘ik moet constant opschieten en haasten, want ik heb te weinig tijd om Verlichting te bereiken’.
  • Zoeken naar een reden/oorzaak = proberen meer betekenis te geven aan een overtuiging of verhaal voor mijzelf (als persoon) → onbewust geloof ik dat ik (als persoon/ego) de reden/oorzaak ben van een waarneming en dat ik het ook op kan lossen, haha. Te grappig dit: het ego gelooft dat het zelf de reden/oorzaak is van zijn eigen problemen en gelooft ook dat het zelf deze problemen op kan lossen.
    • Voorbeelden: ‘ik moet de oorzaak/reden van de spanning in mijn buik vinden, zodat ik weer kan accepteren hoe ik mij voel’ en ‘ik moet de oorzaak/reden van niet-voelen vinden’.
  • Reden/oorzaak zoeken en vaststellen = blijven vasthouden aan het verhaal wat ik geloof = blijven vasthouden aan het verleden = blijven vasthouden aan de afweermechanismen = blijven vasthouden aan illusies = ‘mijzelf’ als het Geheel/Bewustzijn blijven afwijzen én ontkennen.
  • Ik moet alles wat ik lees zelf onderzoeken, vaststellen en verifiëren = de grootste ‘fout’ die ik als lezer kan maken, is geloven dat ik een inzicht zo van een schrijver één op één kan overnemen. Ik kan me bewust zijn dat iets een illusie is, maar ik weet pas dat iets absoluut onwaar is vanaf het moment dat ik dat zelf heb vastgesteld → alleen dan kan ik achter de ‘ware’ betekenis van bijvoorbeeld een ‘Verlichte’ schrijver komen. Doe ik dat niet, dan voeg ik gewoon een nieuwe overtuiging toe aan mijn database, gelovend dat ik een nieuw, belangrijk inzicht verworden heb. Wat een ironie…

~ lzv