Wat heb ik geleerd van mijn date uit Amsterdam en het intense contact met haar?

Leestijd: 4 minuten

22:00 – Ik heb de laatste dagen al een aantal berichten gewijd aan de laatste fase van het daten met de lieve, mooie en zachte dame uit Amsterdam, die ondanks haar gesloten houding én hart (richting mij althans), toch veel indruk – en de afgelopen week ook totaal weer niet – op mij heeft gemaakt. In dit bericht blik ik nog even terug op de intense afgelopen vier weken met haar. En stel ik voor mijzelf vast wat ik van mijn date uit Amsterdam heb geleerd, wat ik wellicht zelf over het hoofd heb gezien én welke belangrijke lessen ik in het date-contact met deze vrouw heb geleerd 🙂

Wat heb ik van mijn date uit Amsterdam geleerd?

  1. Dat specifieke ideeën over waar mijn ideale vrouw aan zou moeten voldoen gebaseerd zijn op oude onvervulde behoeften. Voorbeelden zijn: lengte, figuur, kledingstijl, hobby’s, inkomen, woonplaats, werk, karakterschets, etc. → allemaal vormen van ‘valse hoop’ om alsnog mijn oude onvervulde behoeften uit mijn kindertijd op allerlei manieren te bevredigen.
  2. Dat ik als man al mijn ideeën over hoe een date-contact zou moeten verlopen, en hoe de toekomst er mogelijk uit zou kunnen zien moet loslaten. Alleen dan kan ik werkelijk voelen wat ik voor een specifieke vrouw – in het contact met haar – voel. Mijn date uit Amsterdam noemde dat ‘een contact organisch laten verlopen’ – mooi gezegd vind ikzelf 🙂 Ikzelf noem het vertrouwen op ‘mijzelf’ en mijn gevoel of ‘intuïtieve weten’ volgen.
  3. Ze wilde een contact aangaan dat helemaal niet op seksuele aantrekkingskracht was gebaseerd – de laatste paar keren was ze zichzelf daar helemaal in kwijtgeraakt vertelde ze. Ik vond dat een mooi streven en ging er vanzelfsprekend in mee, omdat ik in mijzelf merkte dat ik haar echt als persoon wilde leren kennen. En het tegelijkertijd ook een interessant experiment vond. Echter, ik merkte dat ze met het blokkeren van de seksuele energie ook haar vrouwelijke expressie, hartstocht, passie, sensualiteit en manifestatie van Liefde richting mij blokkeerde. Kortom, ik ervoer haar voornamelijk als een gesloten, gereserveerde en niet-spontane vrouw waarvan ik moeilijk kon peilen wat er nou precies in haar omging. Niet erg aantrekkelijk voor mij als man kan ik je vertellen 😉

Wat heb ik in het contact met mijn date over het hoofd gezien?

De allereerste date met de dame uit Amsterdam heb ik als heel erg leuk ervaren. Echter, ik heb naderhand eigenlijk geen goed compleet beeld van haar gevormd op basis van die allereerste ervaring en de paar telefoongesprekken die erop volgden. En dat terwijl mij al wel een aantal minder leuke dingen aan haar in ons contact opvielen:

  1. Ze was vaak afwachtend in het contact en leek vaak eerst te bedenken wat te doen en dan pas te handelen. Ik deed deze observatie af als een projectie (wat het natuurlijk ook is), maar ik negeerde daarmee tegelijkertijd wel de realiteit dat dit een vrouw is die – net als ik – ook flink in haar hoofd kan zitten en verblijven.
  2. Ze heeft een hond, een drukke baan, een druk sociaal leven en volgde daarnaast ook nog een pittige ayurvedische studie. Dat is een levensstijl die voornamelijk gericht is op de ‘externe wereld’ en ‘buiten, buiten’, terwijl ik veel vrije tijd en een houding op de ‘innerlijke wereld’ en ‘binnen, binnen’ ontzettend belangrijk vind. Een duidelijke ‘red flag’ – zoals een vriendin van mij dat noemde – die ik gemist had, hahaha.
  3. Als ik heel, heel eerlijk ben dan miste ik tijdens onze allereerste date al de vrouwelijke passie, hartstocht, expressie en inspiratie waar ik als man zo ontzettend van kan genieten. Wellicht wilde ik te graag dat het zou werken tussen ons twee, en geloofde ik tegen beter weten in dat het later wel goed zou komen. Inmiddels ben ik van mening dat een vrouw wel een basisniveau van vrouwelijke expressie moet hebben in het contact met een man als ik. Zo niet, dan is het gewoon niet de vrouw waar ik naar op zoek ben.

Welke belangrijke lessen heb ik in het date-contact met haar geleerd?

  1. Ik zoek geen rustige, introverte en gesloten vrouw, omdat ik als man geïnspireerd, uitgedaagd en geprikkeld wil worden door ‘het vrouwelijke’ → ik wil openheid, wederzijds respect, vertrouwen, (vrouwelijke) aantrekkingskracht, communicatie, plezier en lol met elkaar ervaren. Dat hoeft natuurlijk niet allemaal bij voorbaat 100% aanwezig te zijn, maar er dient wel een bepaalde basis te zijn in het contact van waaruit we samen kunnen groeien en ontwikkelen als onafhankelijke individuen en liefdesstel.
  2. Een vrouw die haar vrouwelijke essentie, energie en manifestatie daarvan in grote mate blokkeert, ervaar ik als saai, niet-vermakelijk en niet-onderhoudend → zo’n vrouw raakt mij niet echt op emotioneel en hartstochtelijk niveau. Ook hier geldt dat er een bepaalde mate van basisvertrouwen, respect, openheid en mate van mannelijke én vrouwelijke expressie moet zijn in het allereerste contact tussen ons.
  3. Door niet de realiteit onder ogen te zien wie zij werkelijk was, hoe zij in elkaar zit, hoe haar leven eruit ziet en waar zij op dit moment mee worstelt in het contact met mij (en waarschijnlijk ook andere mannen), ging ik in de ‘valse hoop’ afweer → ik wilde zo graag dat het zou werken tussen ons, dat ik voor mijzelf het verhaal had verzonnen dat ik deze imperfecte vrouw een kans moest geven en dat ik er veel van zou kunnen leren als ik dit door zou zetten. Hierbij ging ik natuurlijk volledig voorbij aan mijn wezenlijke of intrinsieke behoeften als man en – nog belangrijker – aan mijn ‘intuïtieve weten’ → ik weigerde de realiteit te accepteren én daarmee weigerde ik te accepteren hoe ik mij voelde → ik wees ‘mijzelf’ als eenheid van het Geheel/Bewustzijn af omdat ik geloofde dat ik haar liefde, aandacht, waardering en erkenning als man nodig had 😆
  4. Een laatste punt van aandacht is dat mijn ideeën over hoe mijn ideale relatie met een vrouw eruit ‘moet’ zien, eigenlijk ook ‘valse hoop’ (voor mijzelf) en ‘valse macht’ (richting haar) afweermechanismen kunnen zijn. Althans, als ik er – op intellectueel niveau – halsstarrig aan vast blijf houden en een vrouw bij voorbaat niet de ruimte geef om aan mij als persoon te wennen en zichzelf stapje voor stapje meer te laten zien in ons contact. Kortom, niet te veeleisend én juist wel geduldig zijn in het begin; dit zijn duidelijk twee punten van aandacht voor mij.

Kortom, ik heb ontzettend veel geleerd de afgelopen vier weken in het contact met mijn date uit Amsterdam. Achteraf nog even deze analyse maken en vaststellen ‘waar ik de fout in ben gegaan’ levert mij belangrijke inzichten op die ik ga gebruiken in mijn zoektocht naar een volgende leuke date 😀 ~ lzv