Wat betekent accepteren hoe ik mij voel? Wat houdt het in?

Leestijd: 3 minuten

23:30 – Deze vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat het ego geen vermogen heeft om te voelen. Het ego kan zich wel inbeelden dat het voelt, maar precies op dat moment wijst het ego ‘er is voelen’ af.

Levensenergie wil van nature stromen en eventueel tot uitdrukking gebracht worden. Het ego wil levensenergie blokkeren, omdat het gelooft dat a) het zichzelf moet beschermen tegen (toekomstige) emotionele pijn, en b) zichzelf in stand wil houden. Als levensenergie niet meer geblokkeerd wordt, dan is er volledige acceptatie en wordt er hiernu volledig en onvoorwaardelijk gevoeld. De keerzijde is dat ik als persoon/ego ophoudt te bestaan, omdat mijn bestaan gebaseerd is op afwijzing, veroordeling en het creëren en in stand houden van blokkades.

Het is dus eigenlijk onmogelijk te zeggen wat ‘accepteren hoe ik mij voel’ betekent. Ik kan alleen zeggen wat het niet is. En wanneer ik het niet doe:

 • Constant geloven dat ik iets moet doen, realiseren of bereiken (= niet-spontaan handelen).
 • Constant geloven dat de lichamelijke spanning die ik voel een probleem is dat ik moet oplossen.
 • Constant proberen mijn eigen denken en gedachtepatronen te doorzien (hopeloos gelovend dat ik ze daarna kan loslaten, haha).
 • Constant bedenken wat ik moet doen (= geloven ‘ik heb iets nodig’ + afwijzen hoe ik mij hiernu voel).
 • Geloven dat ik accepteer hoe ik mij voel, terwijl ik eigenlijk in mijn hoofd zit en heel sneaky voelen waarneem én er controle over probeer te houden.
 • Niet willen erkennen en accepteren wat ik voel, omdat ik dan bijvoorbeeld een emotioneel onzekere en/of onveilige beslissing voor mijzelf moet nemen → de afweer is dan intellectueel niet willen weten wat ik voel, zodat ik dan ook niet het emotionele onbekende hoef te betreden.
 • Geloven in (oude) onvervulde behoeften en deze proberen te bevredigen (= ‘valse hoop’ afweer).
 • Mijn gedachtepatronen en gedrag constant waarnemen, analyseren en proberen te doorzien → ik probeer mijzelf (als persoon) te doorzien en los te laten = onmogelijk!!!
 • Mijn spanning in mijn buik blijven waarnemen en geloven dat het een probleem is, waardoor ik extra ingebeelde spanning en geweld richting mijzelf creëer.
 • Mijzelf elke keer oordelen en veroordelen als ik in de afweer schiet (en daarin volharden), omdat ik geloof dat ik daarvoor gestraft moet worden (= ‘primaire afweer’ + ‘valse macht’ richting mijzelf als persoon).
 • Wat ik voel blijven waarnemen → ik geloof dat ik voel, maar in werkelijkheid beeld ik mij dat in en blokkeer ik ‘er is voelen’ zolang ik blijf waarnemen → waarnemen van ‘er is voelen’ = blokkeren van ‘er is voelen’.
 • Geloven dat ik eerst iets moet doorzien om te accepteren hoe ik mij hiernu voel → geloven dat er een voorwaarde bestaat om hiernu te accepteren hoe ik mij voel. De waarheid is dat ik de Eenheid zichzelf accepteert en dat ik alleen maar hoef op te houden met hoe ik probeer te zijn.
 • Gefocust en gefixeerd zijn op accepteren hoe ik mij voel = ‘er is voelen’ afwijzen en hiernu een voelblokkade creëren en in stand houden.
 • Geloven dat ik mij anders zou moeten voelen dan ik mij hiernu voel = ‘er is voelen’ afwijzen en hiernu een voelblokkade creëren en in stand houden.
 • Gefrustreerd raken dat het mij (als persoon/ego) niet lukt om te accepteren hoe ik mij voel = idem.
 • Iets doen waarvan ik ‘intuïtief weet’ dat het niet klopt (en ik het eigenlijk niet zou moeten doen = ‘valse hoop’ afweer).
 • Wachten tot ik weer accepteer hoe ik mij voel = geloven er bestaat hiernu een voorwaarde om te accepteren hoe ik mij voel = geloven er is hiernu een probleem (en dat ga ik stiekem toch proberen op te lossen).
 • Mijn gedrag (= hoe ik geloof te zijn) constant waarnemen, oordelen en veroordelen (als ik geloof dat ik iets fout/verkeerd doe).
 • Constant (mini)doelen creëren in de (nabije) toekomst en daarnaar streven en dat proberen te bereiken, zodat ik hiernu niet hoef te accepteren hoe ik mij voel.

Kenmerken die horen bij accepteren hoe ik mij voel

 • Spontaan handelen.
 • Niet-gefixeerd zijn op iets (en dat proberen te controleren, te bereiken en/of na te streven).
 • Mijn hele lichaam voelen van top tot teen.
 • Rustig en diep ademhalen naar mijn buik.
 • Geen noemenswaardige lichamelijke spanning ervaren (ervaar ik altijd voornamelijk in mijn buik).
 • Mij ontspannen, zacht, in mijn kracht en geaard/gegrond voelen.
 • Zelfvertrouwen ervaren.
 • ‘Intuïtief weten’ dat wat ik doe (of niet-doe) helemaal klopt op dat moment.
 • Geen lichamelijke problemen ervaren die ik (stiekem) toch probeer op te lossen.
 • Mij in harmonie voelen met mijzelf.
 • Vrede in mijzelf ervaren.
 • Geen strijd, boosheid, woede, weerstand, gevecht en geweld in of richting mijzelf ervaren.

Wat leg ik mijzelf op als ik niet accepteer hoe ik mij voel?

 • Dat ik niet mijzelf mag zijn.
 • Dat ik mijzelf niet mag laten zien aan de wereld en/of anderen.

En hiermee eindig ik dit bericht. Mijzelf niet willen laten zien is een thema waarvan ik a) nog niet goed begrijp wat het betekent, b) wat ik telkens precies aanval (of probeer te vernietigen) en c) wat ik er precies mee probeer te bereiken (en waarom ik geloof dat dat wel mogelijk is). Het laatste punt zal de kern vormen van mijn volgende Vier vragen-uitwerking, en hopelijk zal ik daarmee een stapje dichter komen bij mijn droom: volledige zelfacceptatie en nooit meer niet accepteren hoe ik mij voel 🙂 ~ lzv