Wat betekent de realiteit accepteren? Wat houdt het in?

Leestijd: 3 minuten

21:00 – De realiteit accepteren betekent dat ik ‘mijzelf’ accepteer. Dat ik ‘wat is’ accepteer. Dat ik geen weerstand biedt aan ‘wat is’ door mij te identificeren met gedachten ‘hoe de realiteit zou moeten zijn’. Dat ik niet geloof dat er hiernu iets mis is met ‘mijzelf’ en de realiteit. Dat ik hiernu niet probeer ‘mijzelf’ te veranderen of anders voor te doen, of beter voor te doen, of mijzelf als persoon proberen te verbeteren.

Het geloven van een gedachte = in strijd zijn met ‘wat is’

Een gedachte is een concept, idee en ‘iets’. Een gedachte is altijd een interpretatie van – een deel van – de realiteit. Een gedachte is altijd relatief, begrensd en identificatie ermee zorgt altijd voor de ervaring van afgescheidenheid en verdeeldheid.

Identificatie met een gedachte maakt het waarnemen van het concept, idee en ‘iets’ dat het voorstelt mogelijk. Het geloven van een gedachte maakt de ervaring en het voelen ervan mogelijk. Het geloven van een gedachte maakt weerstand tegen de realiteit, tegen ‘wat is’ en tegen ‘mijzelf’ als het Geheel/Bewustzijn mogelijk.

Identificeren met een geachte zorgt ervoor dat ik eraan gehecht ben. Hechten aan een gedachte betekent geloven dat ze waar is zonder haar te onderzoeken.

Een gedachte is…

 • Een gedachte is een concept, object en ‘iets’.
 • Een gedachte is relatief van aard.
 • Een gedachte is begrensd.
 • Een gedachte veronderstelt vaak dat er hiernu iets mis/verkeerd is (= een probleem) en dat de realiteit dus ‘anders zou moeten zijn’.
 • Een gedachte verschijnt en verdwijnt in bewustzijn (als ik mij er niet mee identificeer).
 • Een gedachte doet mij niets tenzij ik haar geloof (= identificatie).
 • Een gedachte is een interpretatie van de realiteit.
 • Een gedachte stoelt altijd op aannames en veronderstellingen die niet absoluut bewezen kunnen worden.
 • Een gedachte die ik geloof creëert de ervaring ervan op intellectueel, fysiek en emotioneel niveau.
 • Een gedachte die geloofd wordt, wordt verondersteld waar te zijn (zonder haar te onderzoeken).
 • Een gedachte kan niet los worden gelaten; treed een gedachte met begrip tegemoet en onderzoek haar op waarheid, dan laat ze mij
 • Een gedachte die in strijd is met de realiteit creëert de ervaring van strijden, vechten en weerstand – en daarmee dus stress, spanning en lijden.

Het geloven van een gedachten = identificeren met een gedachte = strijden tegen ‘wat is’ = niet de realiteit accepteren = niet ‘mijzelf’ als het Geheel/Bewustzijn accepteren = niet accepteren hoe ik mij voel.

Alles wat ik ervaar is een weerspiegeling van mijn eigen denken

Alles wat ik geloof en ervaar is een weerspiegeling van mijn eigen denken. Ik ben de verhalenverteller, de projector van alle verhalen, en de wereld/ werkelijkheid is het geprojecteerde beeld van mijn gedachten (die ik geloof).

Door gedachten met begrip tegemoet te treden en te onderzoeken of ze waar zijn, verander ik de projector – oftewel het denken – in plaats van het geprojecteerde (= de persoon en zijn zelfverzonnen werkelijkheid).

Het is dus zinloos om de geprojecteerde beelden (= interpretaties van de realiteit) proberen te veranderen!!! Anderen zijn dus niet te veranderen!!!

Alle stress, spanning en lijden komen voort uit het geloven van gedachten.

Identificatie met gedachten zorgt voor strijd, weerstand, innerlijk én uiterlijk geweld en heel veel lijden.

De realiteit accepteren is…?

Eigenlijk kan ik alleen op een negatieve manier beschrijven wat het accepteren van de realiteit betekent, omdat de aard van het denken (= het intellect = het ego) niet-acceptatie is. Dus:

 • De realiteit accepteren is niet identificeren met een gedachte.
 • De realiteit accepteren is geen gedachte geloven (die waar zou zijn).
 • De realiteit accepteren is niet strijden tegen ‘wat is’.
 • De realiteit accepteren is geen weerstand bieden aan ‘wat is’.
 • De realiteit accepteren is accepteren hoe ik mij voel → de vraag is dan: wat betekent dit?

De realiteit accepteren = accepteren ‘wat is’ = ‘mijzelf’ als het Geheel/Bewustzijn accepteren. ~ lzv