Wat betekent een doel hebben én najagen? Wat houdt het in?

Leestijd: 2 minuten

19:30 – Een neiging die ik nog steeds enorm sterk heb is om telkens onbewust doelen te stellen en na te jagen in mijn dagelijks leven. Dat kunnen minidoelen zijn voor de extreem korte termijn (in een bepaalde situatie zelf) of doelen zijn voor de korte (dagen/weken) of middellange termijn (weken/maanden). Feitelijk zit ik dus constant in de ‘valse hoop’ afweer van Ingeborg Bosch’ PRI-theorie.

In dit bericht ga ik onderzoeken wat een doel hebben en najagen nou werkelijk betekent. En onderzoeken welke (mini)doelen ik nou constant creëer en probeer te realiseren voor mijzelf. Dit is een mooi moment om mijn eigen stappenplan voor het creëren én toepassen van theorie op mijzelf te toetsen.

Wat veronderstelt een doel hebben?

  • Er bestaat hiernu een probleem → de waarheid is dat er alleen de absolute, onbegrensde, ongedeelde en onveranderlijke Eenheid bestaat waaraan niets ontbreekt, mist, tekortkomt en/of mankeert. Immers, het Geheel/Bewustzijn kan zichzelf niet waarnemen (= inbeelder die zich een inbeelding inbeeldt) omdat er niets afgescheiden kan worden waargenomen van het Geheel/Bewustzijn.
  • Er is hiernu iets verkeerd/mis → idem.
  • Er kan hiernu iets veranderd/bereikt worden → de Eenheid is onveranderlijk van aard waarin niets kan verschijnen of verdwijnen, of kan ontstaan of vergaan. Anders gezegd, er kan nooit iets zijn wat er hiernu (nog) niet is.
  • Ik heb hiernu iets nodig om mij goed, beter en/of gelukkig te voelen → het ego of de persoon is een uitdrukking van zelfafwijzing → identificeren met een gedachte (= in mijn hoofd vastzitten) = weigeren te accepteren hoe ik mij voel = weigeren de realiteit te accepteren = de realiteit hiernu afwijzen = ‘mijzelf’ als het Geheel/Bewustzijn afwijzen.
  • Ik kan hiernu bepalen wat én hoe ik mij voel door ‘iets’ in de buitenwereld na te jagen en proberen te bereiken → tijdelijk goed gevoel nastreven, waarvan de permanente ervaring onmogelijk is omdat het gebeurt vanuit zelfafwijzing met angst als motivatie.
  • Het realiseren van een doel is een oplossing voor een probleem dat ik mij inbeeld. Het najagen en proberen te bereiken van een doel = ‘valse hoop’ afweermechanisme PLUS ‘primaire afweer’ ‘er is hiernu iets mis/verkeerd’ of ‘ik voel dat er hiernu iets mis/verkeerd is’ of iets dergelijks.
  • Een doel is een voorwaarde waaraan ikzelf moet voldoen voordat ik geloof dat het hiernu goed is → ik leg mijzelf een voorwaarde op en wijs ‘mijzelf’ als het Geheel/Bewustzijn daarmee af.
  • Dat ik hiernu de controle heb over mijzelf (als persoon) en het leven, en dat ik dus zelf bepaal hoe ik mij voel en wat er gebeurt → het ego of het intellect kan een deel (= een inbeelding) van zichzelf afwijzen óf juist na proberen te jagen → het ego ervaart dus de illusie van controle over zichzelf en zijn zelfverzonnen werkelijkheid. Echter, het ego heeft geen werkelijke macht over de realiteit, omdat de realiteit (= de Eenheid/ het Geheel/ Bewustzijn) het enige is dat werkelijk bestaat → er bestaat niets buiten de realiteit, en er is niets dat de realiteit niet is. Hieruit volgt dat de realiteit absoluut, onbegrensd en ongedeeld bestaat, omdat er geen andere macht naast de realiteit kan bestaan. Oftewel: de realiteit (= de Eenheid/ het Geheel/ Bewustzijn) is de gecombineerde macht, kracht en energie van alles dat er is/bestaat.

~ lzv