De ervaring van angst, onzekerheid en stress leiden tot nieuwe inzichten

Leestijd: 3 minuten

23:30 – Terugkijkend op de afgelopen dagen heb ik een aantal belangrijke dingen geleerd van de angst en onzekerheid ervaring die ik in dit bericht heb beschreven.  Hierin maakte ik duidelijk dat het overwegen van het aannemen van een tijdelijke baan als PostNL-teamleider in de maand december enorm veel onrust, angst en onzekerheid in mij teweegbracht. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de volgende inzichten (de meesten kende ik al en herhaal ik hier voor mijzelf voor het gemak):

 • Alle afweren, gedachten en gevoelens hebben van zichzelf geen betekenis (wist ik al) → het ego geeft gedachten, gevoelens en afweren betekenis. Buiten het ego hebben ze geen enkele realiteit.
 • Wat ik voel en ervaar = het verleden → heeft niets met de realiteit van hiernu te maken. Er is geen enkel aannemelijk verband dat mijn ervaring van de werkelijkheid enige basis heeft in de ultieme realiteit.
 • Het ego wil zich overgeven aan alles wat er op zijn pad komt. Het ego gelooft dat ‘overgeven aan mijzelf’ betekent niet meer nadenken en niet het ‘inner-weten’ volgen, maar gewoon overal ‘ja’ op zeggen, tenzij het echt niet goed voelt → het ego wil graag zijn gedachtepatronen en gevoel volgen en daarmee zichzelf in stand houden. Paradoxaal genoeg heeft mijn gedachtepatronen en vooral gevoel volgen mij juist in hele lastige situaties gebracht in mijn jeugd – waaronder seksueel misbruik -, dus laten we dat maar niet meer doen ego 😉
 • Het loslaten en oplossen van het angstlichaam kan onmogelijk afhankelijk zijn van externe omstandigheden, omdat er buiten de ervaring van het ego geen begrenzing, afscheiding, voorwaarden en afhankelijkheid bestaat of kan bestaan. Het angstlichaam lost vanzelf op als ik mijzelf als het Geheel accepteer = accepteer hoe ik mij voel = werkelijk begrijpen en volledig beseffen dat alle gedachten, gevoelens en afweren geen betekenis hebben en dus een illusie zijn.
 • De angst, twijfel en onzekerheid die ik hiernu voel heeft geen betekenis (= het verleden) en heeft niets met de ervaring van hiernu te maken → ik voel een probleem, er is geen probleem (wist ik al).
 • Wat betekent overgeven aan mijzelf? Uiteraard het loslaten van de illusie van controle, en daarmee dus werkelijk begrijpen en volledig beseffen dat alle gedachten, gevoelens en afweren een illusie zijn en dus geen betekenis hebben. Ik merk dat ik nog niet op dat punt ben beland helaas. Ik ken nog teveel betekenis toe aan hoe ik mij voel, die auto-reflex loslaten is zo verschrikkelijk moeilijk…
 • Het ego probeerde mij te verleiden om de angst die ik voelde bij de gedachte “ik zeg mijn baan op voor één maand werken als PostNL-teamleider in de maand december” te verklaren en betekenis te geven. Ik kon het niet laten om telkens de vraag “waarom?” te stellen.
 • Ik geloof dat ik situaties waarin ik angst en onzekerheid ervaar moet opzoeken en mijzelf daaraan moet blootstellen om verder te komen. Deze redenatie klopt niet, omdat ik altijd het ‘inner-weten’ moet volgen ondanks de angst die ik voel → ik maak er een verhaal van waarbij het ego de angst als motivatie gebruikt om te handelen, terwijl het ‘inner-weten’ mij vertelt dat ik die situaties aan moet gaan. In dit geval hetzelfde resultaat, maar wel vanuit identificatie en controle.
 • Angst kan ik niet overwinnen, omdat dat een strijd veronderstelt. Angst kan ik alleen maar doorheen gaan en daarmee (een deel van) mijzelf achterlaten.
 • Het analyseren en overdenken van een onzekere situatie (in de toekomst) creëert hiernu de ervaring van heel veel angst, stress, twijfel en onzekerheid → het is een afweermechanisme om de angst om te falen = angst voor de dood uit de weg te gaan (in de toekomst).
 • Het analyseren, overdenken en in twijfel trekken van een keuze gebaseerd op het ‘inner-weten’ creëert hiernu heel veel angst, stress, onzekerheid en spanning. Zodra ik de gemaakte keuze (weer) accepteer – en dus accepteer hoe ik mij voel – valt de angst, etc. hiernu grotendeels weg.
 • Mijzelf als het Geheel accepteren = het onbekende accepteren = niet-weten = accepteren hoe ik mij voel = angst en onzekerheid die ik voel accepteren = levensenergie accepteren = levenskracht accepteren en (eventueel) manifesteren = mijzelf zijn = vrij zijn = vrijheid.
 • Ik zoek naar waarheid in voelen → ik geloof dat ‘direct-weten’ bestaat door betekenis toe te kennen aan de gevoelens die ik voel = gevoelens interpreteren met het denken = het ego die zijn gevoelens betekenis geeft = het ego (= het verleden) dat zichzelf in stand probeert te houden.
 • Ik zoek naar waarheid in de energie ‘angst’ → ik probeer de hoeveelheid en intensiteit van de energie ‘angst’ in bepaalde situaties te verklaren door mij af te vragen “waarom?” → de energie ‘angst’ heeft geen betekenis van zichzelf. Alleen het ego kan er betekenis aan toekennen door onware verbanden te leggen, onware oorzaak-gevolg relaties te creëren en/of onware conclusies te trekken → niets heeft betekenis van zichzelf, dus ook de energie ‘angst’ niet in specifieke situaties en/of omstandigheden.
 • Enthousiasme is geen voorwaarde voor ‘inner-weten’ wat ik moet doen. Ik kan mij ook heel angstig, onzeker en onveilig voelen in/bij een bepaalde situatie, en daar toch instappen en handelen naar het ‘inner-weten’.
 • Ga altijd terug naar de basis:
  1. Volg altijd het ‘inner-weten’.
  2. Volg nooit emoties en/of gevoelens die ik voel → ken er dus geen betekenis aan toe.
  3. Volg in principe nooit gedachten, tenzij gedachten mij kunnen helpen om angst en onzekerheid die ik voel te rationaliseren en mij doen beseffen dat deze niets met de situatie van doen hebben. En dus een illusie zijn → gewoon ‘inner-weten’ volgen dus 🙂

~ lzv