Wat betekent kiezen? En wat probeer ik met kiezen te bereiken?

Leestijd: 5 minuten

22:30 – In het bericht ‘Proberen zekerheid te krijgen is een afweer en illusie’ schreef ik dat ik mij bewust werd van het feit dat ik als persoon geloof in ‘kiezen’ en ‘keuzes maken’. Ik geloof dat ik (als persoon) constant de ‘juiste’ keuze moet maken, waardoor ik vaak niet weet wat ik moet doen, blokkeer en veel spanning en stress ervaar. Geloven dat ik de ‘juiste’ keuze moet maken resulteert vaak in geen keuze maken en vastzitten in mijn hoofd. Maar wat betekent kiezen eigenlijk vanuit het egoperspectief? En wat probeer ik met kiezen te bereiken? En is dat überhaupt mogelijk? In dit bericht ga ik daar antwoord op proberen te geven 🙂

Het ego kiest altijd voor zelfbehoud

Vanuit het egoperspectief kies ik alleen wat ik al ken. Ik geloof dat er meerdere keuzemogelijkheden bestaan en probeer op basis van voorwaarden te bepalen welke keuze het beste voor mij is op emotioneel gebied → het ego probeert datgene te kiezen waarvan het – op basis van ervaringen uit het verleden – gelooft en verwacht dat het hem hiernu of in de toekomst emotioneel het meeste op zal leveren.

Dus: het ego kiest wat het al kent → het ego kiest altijd voor het bekende → het ego kiest altijd voor het verleden → het ego kiest altijd voor zichzelf (= zelfbehoud), voor controle en voor (emotionele) zekerheid.

Vrije wil betekent in werkelijkheid onvrije wil

Kiezen veronderstelt vrije wil en de macht om keuzes te maken. Ik kan natuurlijk elke keuze maken die ik wil, maar de realiteit is wel dat veel keuzes resulteren in spanning, stress, pijn lijden en ongelukkig zijn/voelen. Keuzes gebaseerd op angst, behoefte en zelfafwijzing resulteren tegenwoordig altijd in spanning, stress, pijn lijden en ongelukkig zijn/voelen, daar waar keuzes gebaseerd op Liefde, ‘niet nodig hebben’ en zelfacceptatie zorgen voor positieve gevoelens en flow.

Het idee van vrije wil is trouwens complete onzin, omdat het ego alleen kiest wat het (al) kent. En wat het ego kent zijn gedachten, ideeën, concepten en herinneringen waar het zich mee identificeert en die het ego betekenis geven. En juist die identificatie en betekenisgeving zorgt voor beperking in keuzemogelijkheden, begrenzing van bewustzijn en het gevoel van onvrijheid en gevangen zitten.

Vrije wil is dus echt de grootste onzin die er maar bestaat. Vrije wil zou eigenlijk onvrije wil moeten heten. Dat zou de ervaring werkelijk recht doen, want het ego kiest alleen maar a) waar het emotioneel baat bij heeft en b) waarmee het zichzelf in stand houdt. En ‘b’ gaat voor het ego trouwens altijd voor ‘a’ → het ego doet alles om te overleven, zelfs als het daarvoor keuzes moet maken waardoor het zich juist slechter, ongelukkiger, angstiger, onzekerder, etc. zal (gaan) voelen. Het behouden van de illusie van controle en daarmee het in stand houden van zichzelf is altijd prioriteit nummer 1 voor het ego. En dat zal het ook altijd blijven. Bah.

Dus: vrije wil betekent in werkelijkheid onvrije wil. En het ego kiest alleen waar het a) emotioneel baat bij heeft op basis van onbetrouwbare en onnauwkeurige herinneringen uit het verleden, en b) waarmee het zichzelf versterkt en in stand houdt. En hierbij gaat ‘b’ altijd voor ‘a’.

Kiezen vanuit het perspectief van het Geheel

Vanuit het perspectief van het Geheel hoeft er geen keuze gemaakt te worden, omdat a) het Geheel-Bewustzijn geen behoeften kent en dus niets nodig heeft → het Geheel-Bewustzijn accepteert zichzelf en is toereikend voor zichzelf (er kan immers geen gebrek, tekort, gemis, etc. aan iets bestaan → er is/bestaat alleen eenheid), en b) het Geheel-Bewustzijn is het enige dat werkelijk bestaat (er bestaat niets buiten het Geheel-Bewustzijn, en er is niets dat het Geheel-Bewustzijn niet is), waardoor het Geheel-Bewustzijn zichzelf niet hoeft te versterken en/of in stand hoeft te houden.

Dus: vanuit het perspectief van het Geheel-Bewustzijn hoeft er niets bereikt te worden. Er hoeft niets gerealiseerd te worden, dus maakt het ook niet uit ‘wat er wordt gekozen’ → ik kan dus kiezen wat ik wil zolang het vanuit Liefde, ‘niet nodig hebben’ en zelfacceptatie is.

Wat probeert het ego met kiezen te bereiken?

Het ego kan alleen kiezen wat het (al) kent op basis van ervaringen uit het verleden. Het ego kiest voor dingen waar het op basis van onbetrouwbare en onnauwkeurige herinneringen in gelooft → het ego kiest voor geloven waar het a) emotionele zekerheid – of in mijn geval de zekerheid van spanning, stress en pijn lijden aan ontleent – en b) zekerheid van bestaan aan ontleent.

Dus 1: kiezen vanuit angst = geloven iets nodig te hebben = doen = proberen iets te bereiken = geloven ‘er is hiernu iets mis/verkeerd’ = geloven ‘er is hiernu een probleem’.

Dus 2: kiezen vanuit angst = illusie van controle = mijzelf als persoon betekenis geven = afweer tegen de angst voor de dood = afweer tegen de angst om geen betekenis te hebben.

Dus 3: kiezen vanuit angst = kiezen voor het bekende = kiezen voor zekerheid = kiezen voor het blokkeren van levensenergie = kiezen voor spanning, stress en pijn lijden.

Ten diepste gebruik ik kiezen als afweermechanisme tegen het onbekende en de (emotionele) onzekerheid van het bestaan. Het accepteren van het onbekende en de (emotionele) onzekerheid van het bestaan betekent het accepteren van de realiteit = het accepteren van de angst voor de dood = het accepteren van de angst om geen betekenis te hebben = accepteren van de energie ‘angst’ in mijzelf.

Conclusie: kiezen vanuit angst zorgt alleen maar voor de ervaring van stress, spanning, pijn lijden en ongelukkig zijn/voelen. En daarnaast lijk ik mijzelf in stand te houden, terwijl de waarheid is dat ik ‘mijzelf’ als het Geheel-Bewustzijn constant afwijs. In het kader van mijzelf accepteren en gelukkig zijn (met mijzelf) bereik ik met kiezen vanuit angst precies het tegenovergestelde effect van wat ik graag zou willen.

Kiezen vanuit Liefde

Een alternatief zou kunnen zijn om alleen nog te kiezen vanuit Liefde, ‘niet nodig hebben’ en zelfacceptatie:

  1. Kiezen vanuit Liefde = kiezen voor emotionele onzekerheid en de onzekerheid van het bestaan = kiezen voor de realiteit = kiezen voor ‘mijzelf’ als het Geheel-Bewustzijn.
  2. Kiezen vanuit Liefde = niet-kiezen = ‘inner-weten’ volgen = kiezen voor het onbekende = kiezen voor niet-weten = kiezen voor geen-betekenis = kiezen voor de dood.
  3. Kiezen vanuit Liefde = niet-kiezen = ‘inner-weten’ volgen = overgeven aan ‘mijzelf’ als het Geheel-Bewustzijn.
  4. Kiezen vanuit Liefde = niet-kiezen = niet-doen = niet-weten = het onbekende accepteren = onzekerheid van het bestaan accepteren = angst voor de dood accepteren = energie ‘angst’ in mijzelf accepteren.
  5. Kiezen vanuit Liefde = kiezen voor acceptatie = kiezen voor het accepteren van levensenergie = kiezen voor ‘mijzelf’ als het Geheel-Bewustzijn = kiezen voor de realiteit = kiezen voor het loslaten van wie ik geloof te zijn = kiezen voor het Leven = kiezen voor vrijheid en geluk.

Is het überhaupt mogelijk om te kiezen?

Er kan alleen ‘iets’ gekozen worden als ik geloof dat een keuze(mogelijkheid) los van mij (als persoon) bestaat. Vanuit het perspectief van het ego geeft het kiezen van een keuze het ego controle en betekenis. Vanuit het perspectief van het Geheel zijn de kiezer-kiezen-keuze een drie-eenheid die onafgescheiden van elkaar bestaan. De waarheid is: er bestaat niets en daarom is er ook niets te kiezen. En omdat er niets te kiezen is, kan er ook geen kiezer bestaan. De kiezer is een illusie en afweermechanisme tegen de angst voor de dood = de angst om geen betekenis te hebben = de angst voor het grote onbekende = de angst voor ‘Dat Wat Niet Gekend Kan Worden’. ~ lzv