Wat betekent weten? En is het überhaupt mogelijk om iets te weten?

Leestijd: 3 minuten

21:30 – Vanuit het egoperspectief betekent weten ‘iets’ geloven. Weten betekent geloven dat een overtuiging waar is en dat deze betekenis en emotionele waarde voor het ego heeft.

Het ego gelooft dat een gedachte iets kan zeggen over de realiteit. Wanneer het ego zich identificeert met een gedachte (waarvan het ego dus gelooft dat deze waar is), dan wordt een gedachte een overtuiging.

Wanneer het ego gelooft iets te weten, dan kent het ego de gedachte en zichzelf betekenis en emotionele waarde toe.

  • Wat het ego kent, is waar het ego bekend mee is (= het bekende).
  • Waar het ego bekend mee is, is wat het ego weet (= denken te weten = geloven te weten = geloven).
  • Wat het ego gelooft, is wat het ego voor ‘waar’ heeft aangenomen in het verleden.
  • Wat het ego kent, is het verleden waar het ego in gelooft.

Dus 1: het ego = het verleden = het bekende = kennen = weten = geloven.

Dus 2: geloven = ontkennen van de waarheid dat niets van zichzelf betekenis heeft = ontkennen en verdringen van de angst voor de dood = ontkennen en verdringen van de energie ‘angst’ in mijzelf.

Dus 3: geloven = geloven mijzelf (als persoon) en het leven te kennen = mijzelf als het Geheel-Bewustzijn en het Leven ontkennen en daarmee dus niet kennen → zolang ik geloof dat ik het ego ben, ken ik mijzelf als het Leven niet.

Dus 3: ik kan niets weten = ik kan mijzelf als het Geheel-Bewustzijn niet kennen op intellectueel niveau = het verleden dat ik mij hiernu herinner en ervaar heeft geen betekenis = het verleden dat ik mij hiernu herinner en ervaar bepaalt niet wie ik ben én wat ik kan (doen).

Kan iets geen betekenis hebben voor het ego?

Het is de aard van het ego om te geloven = te weten = te kennen = zichzelf en zijn leven betekenis te geven.

Er kan onmogelijk iets bestaan dat het ego gelooft en weet dat geen betekenis voor het ego heeft, omdat door te geloven het ego een gedachte en zichzelf automatisch betekenis en emotionele waarde toekent (hoe klein, onbeduidend en niet noemenswaardig de betekenis van sommige ideeën, concepten en kennis ook voor het ego lijken te hebben).

Alles wat het ego gelooft, geeft het ego en zijn leven betekenis → buiten ‘geloven’, ‘weten’ en ‘betekenis geven’ kan het ego en het leven dat het gelooft te leiden niet bestaan.

Kan het ego niet-weten?

Het is de aard van het ego om te geloven en dus te weten, want anders kan het ego niet bestaan. Het kan zichzelf alleen in stand houden en versterken via geloven = weten = kennen = zichzelf en zijn leven betekenis geven.

Als het ego zegt ‘ik weet iets niet‘, dan bedoelt het ego daar gewoonlijk mee dat het bepaalde specifieke kennis mist om antwoord te geven op een (open) vraag. Het ego kan onmogelijk niet-weten, omdat het ieder vacuüm van niet-geloven en niet-weten verafschuwt.

Dus 1: niet-weten = niet-geloven = geen betekenis hebben = niet-bestaan = niet-zijn = dood zijn.

Dus 2: geloven = weten = afweer tegen de (ingebeelde) dood = afweer tegen de doodsangst in mijzelf = afweer tegen de energie ‘angst’ in mijzelf = afweer tegen de waarheid én realiteit dat er niets is/bestaat.

Is het überhaupt mogelijk om iets te weten?

Vanuit het perspectief van het Geheel is er niets te weten, omdat er geen afscheiding. begrenzing en dus relativiteit bestaat en kan bestaan. Eenheid of het Geheel kan onmogelijk iets over zichzelf weten aangezien er niets afgescheiden van het geheel kan worden waargenomen → er bestaat niets buiten het Geheel, en er is niets wat het Geheel niet is.

Wat kan ik als het Geheel-Bewustzijn nou weten over eenheid, onbegrensdheid en oneindigheid? Wat kan ik nou weten over datgene wat geen grenzen kent of heeft? Wat geen begin en eind kent of heeft?

Er kan dus niets met zekerheid worden beweerd over iets dat onbegrensd en oneindig is, omdat er iets moet zijn/bestaan dat iets anders waarneemt voordat er überhaupt iets over geweten kan worden. En dat is alleen mogelijk binnen de verzonnen relatieve werkelijkheid van het ego. ~ lzv